1 – De boeren in Beverhoutsveld zijn koolstofboeren!

Op het perceel voor je zie je misschien niet direct welke maatregel hier toegepast werd. Op ongeveer 17ha in dit gebied worden ‘Carbon farming’  (ofwel ‘koolstofboeren’) technieken toegepast. Zoals de naam het al doet vermoeden werken landbouwers hier samen rond koolstofopslag in de bodem. Door verschillende (teelt)technieken toe te passen wordt CO2 uit de lucht gehaald en in de bodem opgeslagen. Dit heeft natuurlijk een positieve impact op het klimaat, maar heeft ook voordelen voor de landbouwer. Hoe meer organische koolstof in de bodem zit, hoe gezonder de bodem en dus hoe beter deze en bij uitbreiding ook de teelten bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. Samen met de landbouwers uit de agrobeheergroep Beverhoutsveld wordt een plan uitgewerkt waarin wordt beschreven welke maatregelen voor de komende 5 jaar op de verschillende percelen toegepast zullen worden.

Benieuwd welke verschillende technieken in dit gebied worden toegepast?

  • Rietzwenkgras onderzaaien in maïs
  • De teeltrotatie doorbreken met een graangewas en een faunavriendelijke groenbedekker (Japanse haver, zonnebloemen of phacelia)
  • Een aangepast graslandbeheer op weides en graslanden
  • Meerjarige teelt van grasklaver
  • Houtsnippers of compost in de bodem onderwerken
  • Het omvormen naar en het beheer van kruidenrijk grasland
  • Een vroeg maïsras telen met rogge als groenbedekker

Als je je omdraait, zie je schuin tegenover dit perceel een bloemenrijke akkerrand. Deze, samen met de andere bloemrijke akkerranden werden door de agrobeheergroep Beverhoutsveld ingezaaid. Door de Carbon farming en de bloemrijke akkerranden toe te passen dragen de landbouwers in dit gebied bij aan zowel klimaat als biodiversiteit!

Kan jij alle maatregelen vinden?

Gelieve geen percelen te betreden en afval bij te houden tot je een vuilbak passeert!