Agrobeheergroepen, afgekort ABG’s, zijn laagdrempelige samenwerkingsverbanden met lokale landbouwers die werken rond de boerennatuur. De landbouwers bepalen zelf de thema’s die ze opnemen, de rol die ze hierin spelen en hoe ze dit combineren met hun bedrijf.

Waarom een agrobeheergroep?

  • Door samen te werken in een agrobeheergroep kunnen (grotere) beheerwerken aangepakt worden waarbij ieder zijn expertise en specifieke machine kan inzetten.
  • Dergelijke samenwerking zorgt tevens voor een gebiedsgerichte aanpak met een gefundeerde visie en een haalbaar resultaat.
  • De agrobeheergroep fungeert bovendien als 1 gezamenlijk aanspreekpunt voor lokale landbouwers die zich engageren rond landschap, natuur, milieu en klimaat. Op deze manier is er een inspraakmogelijkheid voor landbouwers om, los van het syndicale, deel te nemen aan projectontwikkeling.
  • Een agrobeheergroep kan ook deelnemen aan projecten al dan niet met externe partners.
  • Binnen een agrobeheergroep wordt aan kennisopbouw en –uitwisseling gedaan, zowel individueel als met andere agrobeheergroepen in Vlaanderen

Overzicht van onze agrobeheergroepen

Thema
Gebied

Dijleland
Landschap
Bertem

Dijleland

ABG Dijleland werkt rond het gezamenlijk beheer van houtkanten via beheerovereenkomsten.

Lees meer
Pajottenland
Landschap
Biodiversiteit
Vlaams-Brabant

Pajottenland

De agrobeheergroep is werkzaam rond landschapsbeheer en (FAB)bloemenranden in het ruime Pajottenland en een deel van de Zennevallei.

Lees meer
Leie- & Scheldekouters
Biodiversiteit
Bodem
Zwevegem

Leie- & Scheldekouters

In deze agrobeheergroep werken landbouwers samen met betrekking tot het beheer van akkervogelmaatregelen.

Lees meer
Lampernisse
Water
Diksmuide

Lampernisse

Samenwerking rond het collectief beheer van private slootgrachtjes met betrekking tot waterbeheer.

Lees meer
Beverhoutsveld
Biodiversiteit
Beernem

Beverhoutsveld

Landbouwers werken in deze agrobeheergroep samen rond botanisch graslandbeheer en zetten zich in voor het inzaaien van bloemenmengsels in verschillende akkerranden.

Lees meer
Diest
Landschap
Diest

Diest

In deze agrobeheergroep werken landbouwers samen rond houtkantenbeheer via beheerovereenkomsten. Dit in samenwerking met de VLM voor een open landschap voor weidevogels.

Lees meer
Agronatuurbeheer Zemst
Landschap
Biodiversiteit
Zemst

Agronatuurbeheer Zemst

Met deze agrobeheergroep werkten we mee aan de opmaak van een beheerplan voor grachten en houtkanten. De komende jaren zullen landbouwers ingeschakeld worden om dit beheerplan uit te voeren. Ook werken ze mee aan Natura 2000-doelstellingen door percelen met een groene bestemming in te richten en te onderhouden. Boerennatuur Vlaanderen ondersteunt hen in de zoektocht naar middelen om hun inspanningen te vergoeden.

Lees meer
Gentse Kanaalzone Zuid
Landschap
Oost-Vlaanderen

Gentse Kanaalzone Zuid

Met deze agrobeheergroep voeren we allerlei werken uit. Zo hebben we al verschillende maaiwerkzaamheden uitgevoerd in de haven van Gent. Ook hebben we al verschillende bomen aangeplant als groenscherm voor de haven.

Lees meer
Berlare-Laarne-Wetteren-Wichelen
Biodiversiteit
Berlare, Laarne, Wetteren, Wichelen

Berlare-Laarne-Wetteren-Wichelen

Deze agrobeheergroep is actief rond weidevogelbeheer. De landbouwers hebben allemaal percelen in de Kalkense Meersen en zouden deze in de toekomst deze percelen verder beheren met oog op ecologische en economische duurzaamheid.

Lees meer
Kapelpolder
Biodiversiteit
Assenede

Kapelpolder

In deze agrobeheergroep wordt samengewerkt en kennis uitgewisseld rond het verhogen van de biodiversiteit, met focus op de patrijs en andere akkervogels.

Lees meer
Schelde-Leie
Landschap
Biodiversiteit
Oost-Vlaanderen

Schelde-Leie

In deze agrobeheergroep zaaien landbouwers samen bloemenranden in. Hiervoor hebben ze zelf een machine ontwikkeld. ook willen we samen met de landbouwers zoveel mogelijk onderhoudswerken uitvoeren in het parkbos en de omgeving.

Lees meer
Groot-Maldegem
Landschap
Biodiversiteit
Maldegem

Groot-Maldegem

In deze agrobeheergroep werken landbouwers samen rond het beheer van houtkanten. Er werd een beheerplan opgemaakt zodat de landbouwers weten welke houtkant in welke periode op welke manier beheerd moet worden. De landbouwers zaaien hier ook bloemenranden in en hebben nestkasten opgehangen voor o.a. zwaluw en kerkuil.

Lees meer
Kruibeke-Bazel-Rupelmonde
Biodiversiteit
Kruibeke, Bazel, Rupelmonde

Kruibeke-Bazel-Rupelmonde

In deze agrobeheergroep werken landbouwers samen rond het beheer van een Weidevogelgebied. Zo laten ze runderen grazen en maaien ze verschillende percelen in functie van de aanwezige weidevogels. Ook is er in deze regio een randenmaaier beschikbaar voor onderhoud van de 1 m teeltvrije zone.

Lees meer
Tam-Ara
Landschap
Biodiversiteit
Halen, Hasselt, Lummen

Tam-Ara

In deze agrobeheergroep werken landbouwers samen rond houtkantenbeheer via beheerovereenkomsten. Dit in samenwerking met de VLM voor een open landschap voor weidevogels.

Lees meer
Hamont-Achel & Pelt
Landschap
Water
Hamont-Achel, Pelt

Hamont-Achel & Pelt

In deze agrobeheergroep werken landbouwers samen rond het onderhoud en het beheer van lokale stuwen en peilgestuurde drainage.

Lees meer
Peer
Landschap
Water
Limburg

Peer

In deze agrobeheergroep werken landbouwers samen rond het onderhoud en het beheer van lokale stuwen en peilgestuurde drainage. Verder wordt er ook gewerkt aan een gemeentelijk houtkantenbeheerplan en zet de agrobeheergroep zich in rond de Knoflookpad.

Lees meer
Bocholt
Landschap
Water
Bocholt

Bocholt

De agrobeheergroep is de eerste in Vlaanderen die actief is rond het uitvoeren van een gemeentelijk houtkantenbeheerplan. In deze agrobeheergroep werken landbouwers ook samen rond het onderhoud en het beheer van lokale stuwen en peilgestuurde drainage.

Lees meer
Lille-Kasterlee
Bodem
Water
Kasterlee, Lille

Lille-Kasterlee

In deze agrobeheergroep werken landbouwers samen rond het onderhoud en het beheer van stuwen in perceelsgrachten. Verder wordt ook gewerkt aan een duurzaam bodembeheer en een klimaatrobuust teeltsysteem.

Lees meer
Essen-Kalmthout
Water
Essen, Kalmthout

Essen-Kalmthout

In deze agrobeheergroep werken landbouwers samen rond het onderhoud en het beheer van stuwen in perceelsgrachten. In het kader van het Interreg-project Triple C is daar recent ook peilgestuurde drainage aan toegevoegd.

Lees meer
Brechtse Heide
Landschap
Water
Brecht

Brechtse Heide

In deze agrobeheergroep werken landbouwers samen rond het onderhoud en het beheer van stuwen in perceelsgrachten. Verder wordt ook aan houtkantenbeheer in de Brechtse Heide gedaan en zijn bij de opstart van de agrobeheergroep poelen in dit beschermd landschap aangelegd.

Lees meer

Heb je nog vragen of kunnen we je met iets helpen?

Neem gerust contact met ons op