Wat we doen

Hoe we werken

Onze rol als adviseur

Het is een open deur intrappen dat landbouw en natuur sterk met elkaar verbonden zijn. Als landbouwer kom je er ongetwijfeld regelmatig mee in aanmerking en heb je wellicht heel wat vragen over wat dit kan betekenen voor uw bedrijf. Het is dan ook vaak niet evident om wegwijs te vinden in het kluwen van wetgeving, subsidiemogelijkheden,…

Boerennatuur Vlaanderen is goed thuis in deze complexe materie, wij zoeken win-wins tussen landbouw en natuur, en tussen economie en ecologie. We zijn dan ook de geschikte partner om u te begeleiden om zowel de ecologische als economische kansen op vlak van biodiversiteit op uw bedrijf te maximaliseren en eventuele belemmeringen en beperkingen tot een minimum te herleiden.

Voorbeelden van afgeleverde advies-vragen

  • Wat zijn de beperkingen van mijn percelen (deels) gelegen in de buurt van of in Natura 2000-gebied, beschermd landschap, … ?
  • Hoe kan ik mij beter wapenen tegen de droogte zoals afgelopen zomers?
  • Ik wil graag hulp bij de aanleg van een bloemenrand op een hoek van een perceel.
  • Wat zijn de mogelijkheden om de laagstam fruitbomen op mijn perceel te vervangen door agroforestry?
  • Hoe kan ik mijn bedrijf aantrekkelijk maken voor aanwezige (steen)uilen?
  • Wat kan ik doen om meer bestuivers en natuurlijke plaagbestrijders (zweefvliegen, sluipwespen, vleermuizen, roofvogels, zwaluwen…) aan te trekken op mijn bedrijf?
  • Hoe kan ik een erosieprobleem best aanpakken?
  • Hoe kan ik de 1-meter-teeltvrije zone best beheren?

Niet-productieve investeringen

Klik op onderstaande link voor meer info omtrent de NPI’s. Toch nog een vraag hierover? Neem dan gerust verder contact op met ons.

Heb je nog vragen of kunnen we je met iets helpen?

Neem gerust contact met ons op