1 – Hier werken landbouw en natuur samen aan het landschap!

Je staat aan het begin van een van de vele houtkanten in Bocholt. Houtkanten zijn (lijnvormige) kleine landschapselementen die verschillende functies vervullen. Enerzijds zorgen houtkanten voor leefgebied van verschillende diersoorten. Ze vinden er voedsel en nestgelegenheid en gebruiken ze om zich veilig door het landbouwlandschap te verplaatsen. Anderzijds zijn houtkanten ook nuttig voor de landbouw. Dankzij hun dichte structuur vormen ze een goede bescherming voor het vee en gewassen tegen wind, regen en felle zon.

Wist je dat… houtkanten vroeger werden aangeplant om het hout te oogsten? Het hout kon gebruikt worden als brandhout of werd gebruikt om er voorwerpen en constructies mee te maken. Omdat er minder hout nodig was en door veranderende landbouw, zijn vele houtkanten verdwenen uit het landschap. Erg jammer voor de dieren die er in leven en er afhankelijk van zijn. Maar… goed nieuws! Zoals je hier kan zien, worden er nu, in samenwerking met gemeente Bocholt, Regionaal Landschap Lage Kempen, Boerennatuur Vlaanderen en lokale landbouwers en natuurverenigingen, weer houtkanten aangeplant en beheerd in het landbouwlandschap!

Gelieve geen percelen te betreden en afval bij te houden tot je een vuilbak passeert!