1 – Weet jij welk ingenieus systeem hier onder de grond zit?

Peilgestuurde drainage helpt landbouwers om te gaan met wisselende weersomstandigheden. De ene keer zijn er periodes van overvloedige regen, de andere keer is het zo droog dat er watertekort is voor het gewas. Bij klassieke drainage voeren de drainagebuizen onder de grond non-stop water af uit het perceel. Dit is in bepaalde periodes van het jaar nuttig voor de boer, want zo blijven zijn velden droog en dus bewerkbaar. Tijdens het groeiseizoen is deze eigenlijk ongewenst: vanaf de landbouwer klaar is met zijn veldwerkzaamheden, kan er best zo veel mogelijk water opgehouden worden. Daarvoor dient peilgestuurde drainage!

Het is een eenvoudig systeem. Alle drainagebuizen in het perceel monden uit in één verzamelbuis aan de rand van het perceel. Die loopt naar een verzamelput, die als overstort werkt: vanaf een bepaald niveau stroomt het water de gracht in en de landbouwer kan zelf dit niveau kiezen door de regelbuis in de put aan te passen. Hij kan de regelbuis er ook helemaal uittrekken, zodat het perceel volledig draineert.

Concreet betekent dit dat het perceel gedraineerd wordt tijdens de zaai- en oogstperioden en het water opgehouden wordt tijdens de rest van het jaar. Deze boer had al drainage liggen en heeft ze laten omvormen tot peilgestuurde drainage om zo zelf te kunnen kiezen wanneer de percelen gedraineerd worden!

Gelieve geen percelen te betreden en afval bij te houden tot je een vuilbak passeert!