2 – Benieuwd hoeveel landbouwers hier al samenwerken rond carbon farming?

Wist je dat… de agrobeheergroep in 2020 gestart is met het uitvoeren van de Carbon farmingtechnieken? We zijn gestart met 5 landbouwers die de verschillende maatregelen toepasten op ongeveer 3,5 ha. Sinds 2023 zijn zowel de maatregelen als ook het aantal landbouwers die ze toepassen uitgebreid. Ondertussen passen 17 landbouwers 8 verschillende Carbon Farming technieken toe op hun percelen (ongeveer 17 ha)!

Alle deelnemende landbouwers worden betrokken in onze agrobeheergroep. Deze heeft als doel om uiteindelijk alle landbouwers uit Beverhoutsveld die werken rond agrarisch natuur- en landschapsbeheer, waaronder de opbouw van koolstof in de bodem en bloemrijke akkerranden, te verenigen en te ondersteunen.

Gelieve geen percelen te betreden en afval bij te houden tot je een vuilbak passeert!