2 – Hier werken landbouwers samen tegen droogte!

Hier wordt water opgehouden op een andere manier: sinds 2014 staat hier namelijk een stuw. Een stuw is een constructie die toelaat water in een gracht langer vast te houden. Zonder een stuw heeft een sloot een drainerende werking waardoor de omliggende grond droger wordt. Door het water vast te houden in de sloot krijgt het de kans om in de grond te sijpelen. Hierdoor daalt de watertafel in de zomer minder snel en is een droogteperiode gemakkelijker te overbruggen. Zet de stuw altijd onder maaiveldhoogte, op die manier vermijd je dat het veld onder water komt te staan!

Wist je dat… het effect van de stuw niet alleen merkbaar is aan de rand van een perceel? Net zoals je door de drainage van een perceel ook het omliggende landschap zal droogtrekken, kan je door het plaatsen van een stuw dit effect omkeren. Doordat landbouwers samenwerken rond waterconservering, zoals in dit gebied, krijg je met minimale inspanningen maximale effecten!

Enkele dagen voor je start met de veldbewerkingen, haal je één of meerdere schotjes uit de stuw om de watertafel te verlagen tot op het gewenste niveau. © Boerennatuur Vlaanderen
Zodra de veldbewerkingen afgerond zijn, zet je de stuw weer volledig dicht door alle schotten opnieuw in te voegen. © Boerennatuur Vlaanderen

Gelieve geen percelen te betreden en afval bij te houden tot je een vuilbak passeert!