2 – Hier worden de dijken beheerd door landbouwers!

Ook dijken worden door de agrobeheergroep beheerd. In totaal is er 53 hectare dijkenbeheer. Er zijn twee belangrijke dijken in het gebied, de overstroombare dijk en de ringdijk. We staan hier op de overstroombare dijk. Het gebied is een overstromingsgebied dat post in het oorspronkelijke Sigmaplan. Het gebied zal slechts enkele keren per jaar overstromen, op deze plaats dreigt alleen overstromingsgevaar bij stormtij, als een extreme noordwestenstorm samenvalt met springtij. Springtij doet zich voor wanneer zon, aarde en maan op één lijn staan, tweemaal per maand. Het samenvallen met de noordwestenstorm gebeurt maar één of twee keer per jaar. Op dat moment overstroomt de overstroombare dijk en beschermt de ringdijk de dorpskernen van Kruibeke, Bazel en Ruppelmonde.

Vanaf 1 juli worden de dijken twee keer per jaar gefaseerd gemaaid. Dit wil zeggen dat er bij de eerste maaibeurt een strook gras niet gemaaid wordt. Tijdens de tweede maaibeurt wordt deze strook wel gemaaid. Dit om meer voedsel te houden voor insecten, die dan weer als voedsel dienen voor verschillende andere dieren. Ook hier wordt gemaaid met afvoer om zo een meer kruidenrijke grasstrook te creëren. Het gemaaide gras wordt door de landbouwers gebruikt als veevoeder.

Wist je dat … in dit gebied een beheercommissie 4 keer per jaar samenkomt om het beheer van de verschillende elementen van de polder te bespreken?  De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het lokale bestuur Kruibeke, natuurverenigingen, landbouworganisaties en verschillende betrokken administraties. De hoofdtaak van deze commissie is het opvolgen en begeleiden van het beheer en de ontwikkeling van de natuur in het gebied KBR. Bovendien wordt er een monitoring opgestart om de toestand en evolutie van de bestaande en nieuw ontwikkelde natuur in kaart te brengen in het werkveld van de beheercommissie. Door deze aanpak wordt gestreefd naar maximale biodiversiteit en een evenwichtige ontwikkeling van de natuur in deze polder.

Gelieve geen percelen te betreden en afval bij te houden tot je een vuilbak passeert!