3 – Benieuwd hoe landbouwers samenwerken aan waterbeheer?

In dit gebied werken de landbouwers samen aan waterbeheer. In totaal worden hier 9 stuwen geplaatst op verschillende afwateringsgrachten. Via stuwen en peilgestuurde drainage krijgt water de kans om in de grond te sijpelen en kan de landbouwer toch zijn percelen blijven bewerken. Vroeger werden afwateringsgrachten gegraven om de omliggende percelen te draineren. Door de gewijzigde klimaatomstandigheden merken we dat steeds meer verdroging optreedt die zowel voor de landbouwer zelf als de omliggende natuurgebieden schadelijk is. Door het plaatsen van stuwen wordt het water niet afgevoerd, maar krijgt het de kans om in de bodem te sijpelen. De grondwatertafel wordt hierdoor plaatselijk aangevuld waardoor een droogteperiode in de zomer  makkelijker te overbruggen is. Bovendien worden de natuurkernen zo opnieuw natter!

Gelieve geen percelen te betreden en afval bij te houden tot je een vuilbak passeert!