4 – Kempense grond: ideaal voor regelbare stuwtjes!

Wist je dat… de Kempen een ideale plek is voor regelbare stuwtjes? Ten eerste nemen de lichte zandgronden snel water op. Ten tweede is het hier relatief plat, waardoor het stuweffect stroomopwaarts de gracht verder kan reiken. Het is echter ook belangrijk om het organische stofgehalte in de bodem op peil te houden door bijvoorbeeld om de paar jaar houtsnippers in te werken in de bodem. Op die manier verbeter je de bodemstructuur en wordt het opgenomen water langer vastgehouden door de bodem.

Gelieve geen percelen te betreden en afval bij te houden tot je een vuilbak passeert!