4 – Wist je dat in dit perceel enkele zeldzame bloemen terug te vinden zijn?

Wist je dat… De graslanden die je hier ziet een grote biodiversiteitswaarde hebben? Er komen zelfs enkele zeldzamere bloemsoorten in voor! Deze graslanden worden door de landbouwers botanisch beheer. Dit wil zeggen dat de graslanden gemaaid worden en het maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor worden voedingsstoffen afgevoerd en krijgen meer bloemen en kruiden de kans om te groeien. Door maaien met afvoer zijn deze graslanden omgevormd van een typisch productiegrasland dat regelmatig bemest werd naar een kruidenrijk grasland met verschillende kruiden- en bloemensoorten. Hier enkele soorten (tip: in mei en juni staan deze graslanden vol in bloei!):

  • Wilde orchideeën
  • Pinksterbloem
  • Dagkoekoeksbloem

Gelieve geen percelen te betreden en afval bij te houden tot je een vuilbak passeert!