1 – Hier werd geëxperimenteerd met verschillende bloemenmengsels!

Bloemenranden zijn delen van percelen die worden ingezaaid met inheemse bloemen en kruiden. De bloemenranden bieden schuil-, voedsel- en nestplaatsen voor verschillende soorten dieren. Zowel insecten, vogels, hazen en andere dieren uit de boerennatuur vinden er hun plekje.

Je staat aan een bloemenrand waar geëxperimenteerd werd met enkele verschillende bloemenmengsels. In deze rand werd het mengsel van de beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij gemengd met een “FAB”-mengsel. FAB staat voor Functionele Agro Biodiversiteit, biodiversiteit die ook voor de landbouwer voordelen heeft. Het FAB-mengsel werd in samenwerking met Biobest samengesteld om een optimale aantrekking van nuttige plaagbestrijders aan te trekken.

Als je even van de route afwijkt en over het wandelpad (!) verder wandelt, kom je in de bocht naar links aan een 2de bloemenrand. In deze bloemenrand werden 3 mengsels naast elkaar ingezaaid. Als eerste zie je het mengsel van de beheerovereenkomsten (BO), daarachter de mengeling van BO en FAB en achteraan enkel het FAB-mengsel. Enkele resultaten samengevat:

  • Het FAB-mengsel bevat tot 4 keer meer verschillende bloemen en kruiden dan het BO-mengsel (22 t.o.v. 5).
  • Hierdoor worden tot dubbel zoveel bestuivers aangetrokken door het FAB-mengsel
  • En daarbij worden ook tot dubbel zoveel nuttige plaagbestrijders aangetrokken door het FAB-mengsel

Op deze route kan je verschillende bloemenstroken vinden, dus kijk maar goed rond naar al dat moois!

Gelieve geen percelen te betreden en afval bij te houden tot je een vuilbak passeert!