FABulous Farmers

Thema

Biodiversiteit

Gebied

Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant

Status

Actief
2019 - 2023

Projectomgeving

Interreg Noord-West Europa
Contactpersoon

Bart Schoukens
016 28 64 32
bart.schoukens
@boerennatuur.be

Doelstellingen

FABulous Farmers is een Europees project waarbij landbouwers worden ondersteund om minder afhankelijk te zijn van externe inputs, zoals kunstmest en pesticiden, door het gebruik van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) aan te moedigen. Dit is het gericht stimuleren van biodiversiteit in en rond de akker om diensten te leveren voor de  landbouw.

Boerennatuur Vlaanderen zoekt samen met landbouwers in het Pajottenland en de Merode naar gepaste FAB-mogelijkheden binnen hun bedrijf. Hiervoor werken we in het Pajottenland samen met HoGent, Biobest en ILVO en in de Merode met Hooibeekhoeve en de Provincie Antwerpen. Ervaringen en ideeën worden uitgewisseld tijdens netwerkmomenten. Daarnaast worden ook demonstratievelden aangelegd zodat landbouwers zelf kunnen zien wat de effecten van een bepaalde FAB-maatregel zijn.

Lees meer

Het actief inzetten van FAB kan door het gericht stimuleren van biodiversiteit in en rond de akker om zo bestuiving, plaag- en ziektebestrijding, bodem- en waterkwaliteit van de percelen te verbeteren. Het aanleggen van specifieke bloemenranden kan nuttige insecten aantrekken om zo plaaginsecten te onderdrukken of de bestuiving te verbeteren. Maar ook het werken aan een beter bodemleven door het verhogen van het organische-stofgehalte of het doorbreken van monocultuur (mais) zijn voorbeelden die tot een betere bodemvruchtbaarheid en meeropbrengsten kunnen leiden.

10 FAB-MAATREGELEN

  • Semi-natuurlijke landschapselementen: bermen, bomen, bomenrijen, bosjes, bronnen,…
  • Verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  • Randenbeheer: bloemenranden en bufferstroken
  • Beheer van houtkanten
  • Boslandbouw of agroforestry
  • Mestkwaliteit
  • Inbreng van organisch materiaal
  • Groenbedekkers of vanggewas
  • Gemengde teelten en vruchtwisseling
  • Niet-kerende grondbewerking

Meer info: https://www.fabulousfarmers.eu/nl

Projectpartners

Boerennatuur (promotor), Biobest (BE), Hooibeekhoeve (BE), HoGent (BE), ILVO (BE), Innovatiesteunpunt (BE), Provincie Antwerpen (BE), AC3A (FR), LTA (LUX), IBED (NL), ZLTO (NL), CEH (UK), National Trust (UK), Soil Association (UK)

Foto’s

20190522_Bloemen in akkerrand
20200524_102004
DSC_0036

Met steun van

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Interreg Noord-West Europa en Vlaanderen.

Menu