FABulous Farmers

Thema

Biodiversiteit

Gebied

Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant

Status

Afgelopen
2019 - 2023

Projectomgeving

Interreg Noord-West Europa
Contactpersoon

Bart Schoukens
016 28 64 32
bart.schoukens
@boerennatuur.be

Doelstellingen

FABulous Farmers is een Europees project waarbij landbouwers worden ondersteund om minder afhankelijk te zijn van externe inputs, zoals kunstmest en pesticiden, door het gebruik van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) aan te moedigen. Dit is het gericht stimuleren van biodiversiteit in en rond de akker om diensten te leveren voor de  landbouw.

Boerennatuur Vlaanderen zoekt samen met landbouwers in het Pajottenland en de Merode naar gepaste FAB-mogelijkheden binnen hun bedrijf. Hiervoor werken we in het Pajottenland samen met HoGent, Biobest en ILVO en in de Merode met Hooibeekhoeve en de Provincie Antwerpen. Ervaringen en ideeën worden uitgewisseld tijdens netwerkmomenten. Daarnaast worden ook demonstratievelden aangelegd zodat landbouwers zelf kunnen zien wat de effecten van een bepaalde FAB-maatregel zijn.

Lees meer

Het actief inzetten van FAB kan door het gericht stimuleren van biodiversiteit in en rond de akker om zo bestuiving, plaag- en ziektebestrijding, bodem- en waterkwaliteit van de percelen te verbeteren. Het aanleggen van specifieke bloemenranden kan nuttige insecten aantrekken om zo plaaginsecten te onderdrukken of de bestuiving te verbeteren. Maar ook het werken aan een beter bodemleven door het verhogen van het organische-stofgehalte of het doorbreken van monocultuur (mais) zijn voorbeelden die tot een betere bodemvruchtbaarheid en meeropbrengsten kunnen leiden.

10 FAB-MAATREGELEN

  • Semi-natuurlijke landschapselementen: bermen, bomen, bomenrijen, bosjes, bronnen,…
  • Verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  • Randenbeheer: bloemenranden en bufferstroken
  • Beheer van houtkanten
  • Boslandbouw of agroforestry
  • Mestkwaliteit
  • Inbreng van organisch materiaal
  • Groenbedekkers of vanggewas
  • Gemengde teelten en vruchtwisseling
  • Niet-kerende grondbewerking

Meer info: https://www.fabulousfarmers.eu/nl

Projectpartners

Boerennatuur (promotor), Biobest (BE), Hooibeekhoeve (BE), HoGent (BE), ILVO (BE), Innovatiesteunpunt (BE), Provincie Antwerpen (BE), VLM (BE), Rurant (BE) AC3A (FR), LTA (LUX), IBED (NL), ZLTO (NL), CEH (UK), National Trust (UK), Soil Association (UK)

Brochure

Bloemenranden in strijd tegen plagen

Met deze gids willen we meer informatie geven over het nut van bloemenranden. Welke functies vervullen ze? Waar kan je ze het best aanleggen? Hoe zaai je ze in? Welke bloemen kan je gebruiken? … Elk hoofdstuk gaan wat dieper in op de technische aspecten van de bloemenranden.

Webinar 02/02/2023: Aan de slag met functionele bloemenranden

De ene bloemenrand is de andere niet

De laatste jaren zien we alsmaar meer bloemenranden het mooie Vlaamse landbouwlandschap opfleuren en dat is alvast goed nieuws. Ze vallen erg in de smaak bij passanten en omwonenden, alsook bij menig insecten. Maar de ene bloemenrand is de andere niet. In dit artikel geven we je een beknopte toelichting van de verschillende bloemenranden, waar je op moet letten en hoe je er als landbouwer praktisch mee aan de slag kan.

Demonstratie- en persmoment FABulous Farmers – 8 juli 2022

Beleef de boerennatuur! – 7 juni 2022

Naar een FABuleuze toekomst voor de landbouw in Vlaanderen?

Het Vlaamse consortium van het Interreg-NWE project FABulous Farmers pleit voor meer aandacht voor Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). FAB creëert voordelen voor zowel landbouw als natuur. Om de toepassing van FAB-maatregelen in Vlaanderen te bevorderen, werkte het consortium een nota uit met 10 beleidsaanbevelingenDeze nota werd ingediend als input op het openbaar onderzoek van het Vlaamse Strategisch plan dat uitvoering geeft aan het Europese GLB.  

Inspiratieavond Slim boeren in het Pajottenland: waar zit de win(st) voor jou? – 2 december 2021

Biodiversiteit op het platteland stimuleren

Het gericht stimuleren van biodiversiteit heeft een positief effect op de landbouw. Op die manier kan de druk van schadelijke insecten verminderen en de bodemkwaliteit verbeteren, waardoor er minder gewasbeschermingsmiddelen of kunstmest nodig zijn. Dit artikel verscheen in de bijlage ‘Agri & Food’ van de krant ‘De Morgen’ © Matthias Vanheerentals en Media Planet

Bezoek de Pajotse bloemenranden op 1 augustus 2021

Veldbezoek – Bloemenranden voor bestuiving van luizen en graanhaantje – 23 juni 2021

Monitoren van bloemenranden – voorjaar 2021

Boer Steven getuigt over zijn functionele bloemenrand

Webinar 26/10/2020: wat zit er in mijn bloemenrand?

Deel1: Aanleg en onderhoud van bloemenranden

Deel2: Functies en bloemenranden

Deel3: Herkennen van nuttige insecten

Deel4: Samenstellen van bloemenranden

Deel2: Monitorring

Foto’s

20190522_Bloemen in akkerrand
20200524_102004
DSC_0036

Met steun van

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Interreg Noord-West Europa en Vlaanderen.