1 – Wildvriendelijk maaien, wat is dat?

De Polder van Kruibeke is een aaneengesloten natuurgebied van ongeveer 600ha groot. 150ha van dit gebied, het deel waar je je nu in bevindt, wordt beheerd in samenwerking met landbouwers. Agentschap voor Natuur en Bos heeft als terreinbeheerder overeenkomsten met landbouwers voor weidevogelbeheer. De landbouwers kunnen tussen twee beheertypes kiezen. Ofwel wordt de weide extensief begraasd door maximaal twee Groot Vee Eenheden (GVE) per hectare. Ofwel kan de landbouwer de weide maaien vanaf 1 juli.  Om de fauna (hazen, reeën, weidevogels) in de weide te beschermen tijdens het maaien, neemt de landbouwer ook maatregelen. Zo maait hij van binnen naar buiten zodat de fauna in een vluchtstrook kan wegvluchten en zo de maaibalk kan ontwijken. Daarnaast gebruikt de landbouwer een wildredder, dit is een klein toestel dat op de tractor wordt bevestigd en een luid geluid, zoals een sirene, uitstuurt zodat het wild wordt gewaarschuwd en op tijd kan wijken voor de maaier. Deze maatregelen dragen bij aan het behoud van de biodiversiteit in de graslanden en zorgen ervoor dat de fauna beschermd blijven tijdens het maaien.

Wist je dat… De Agrobeheergroep Kruibeke -Bazel-Rupelmonde al in 2009 werd opgericht? Deze agrobeheergroep werd op initiatief van de landbouwers opgestart om zo een deel van de polder te kunnen blijven beheren.  De agrobeheergroep beheert ook randen en bufferstroken met een randenmaaier en een maai-laad combinatie van de provincie Oost-Vlaanderen om het gras meteen op te vangen. Dit zorgt voor een verschraling van de graslanden, wat gunstig is voor de groei van kruidenrijke planten en daarmee ook voor de vogels die hier voedsel en nestgelegenheid vinden.

In dit gebied zitten veel (water)vogels . Hoeveel verschillende soorten kan jij spotten?

Foto © SandraVanHespen

Gelieve geen percelen te betreden en afval bij te houden tot je een vuilbak passeert!