15 jaar boerennatuurlijk!

Nieuws

Nieuwsberichten

15 jaar boerennatuurlijk!

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem, Water

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Bart Schoukens
016 28 64 32
bart.schoukens
@boerennatuur.be

Persbericht Boerennatuur Vlaanderen 2 maart 2023

Al 15 jaar lang verbindt Boerennatuur Vlaanderen actief landbouw en natuur in heel Vlaanderen. Tijdens dit jubileumjaar zal de organisatie de mooie Vlaamse boerennatuur in de schijnwerpers zetten via verschillende bijeenkomsten voor haar leden en fiets- en wandelroutes voor het brede publiek.

15 jaar geleden ontstond Boerennatuur Vlaanderen. Waar het initieel begon als het tijdelijke project Eco² (ecologie x economie), bleek al snel dat er veel te doen viel op het raakvlak tussen landbouw en natuur. In 2012 werd de werking verduurzaamd in de vzw Agrobeheercentrum Eco². In 2020 veranderde de naam naar Boerennatuur Vlaanderen.

Dat Vlaamse land- en tuinbouwers verstand hebben van agrarisch landschap- en natuurbeheer is meer dan ooit duidelijk. Zowel met onze groepen van landbouwers (‘agrobeheergroepen’) alsook met individuele landbouwers zijn we in heel Vlaanderen actief rond landschap, biodiversiteit, water en bodem. Zo pionieren we in Vlaanderen o.a. met peilgestuurde drainage, het inwerken van houtsnippers in de bodem en kievitakkers.

15 jaar Boerennatuur Vlaanderen is een goede reden om de bloemetjes buiten te zetten. In maart zal dit gevierd worden tijdens ledenbijeenkomsten in het westen en oosten van Vlaanderen. Daarnaast willen we ook graag de boerennatuur-inspanningen van de land- en tuinbouwers in de kijker zetten. Daarom stippelen we in alle Vlaamse provincies fiets- en wandelroutes uit die langs diverse maatregelen passeren, deze worden binnenkort gelanceerd. In december brengen we landbouw- en natuurpartners samen tijdens een symposium waarin we verschillende boerennatuur-thema’s belichten. Als land- en tuinbouwers hebben we de kennis en het materiaal om aan agrarisch landschaps- en natuurbeheer te doen. Zo beantwoorden we samen met Boerennatuur Vlaanderen de vraag van de maatschappij om aan een meer biodiverse en klimaatrobuuste landbouw te werken.

Als land- en tuinbouwers hebben we de kennis en het materiaal om aan agrarisch landschaps- en natuurbeheer te doen. Zo beantwoorden we samen met Boerennatuur Vlaanderen de vraag van de maatschappij om aan een meer biodiverse en klimaatrobuuste landbouw te werken.

André D’Eer, voorzitter Boerennatuur Vlaanderen & melkveehouder in Kruibeke

Contact

Bart Schoukens
bart.schoukens@boerennatuur.be
+32 475 37 66 59