2 – Deze bloemenrand werd aangelegd door een FABuleuze boer!

Wist je dat… De Agrobeheergroep Pajottenland een van onze jongste agrobeheergroepen is? Deze werd in 2021 opgericht. Voor de oprichting werkten al enkele landbouwers samen, via Boerennatuur en Werkers in Aanneming, rond o.a. het onderhoud van rietvelden, houtkantenbeheer, diverse maaiwerken, … Sinds de opstart van het project in 2021 werken de landbouwers ook samen rond bloemenranden in het kader van het Interreg-project ‘FABulous Farmers’.

De landbouwers legden binnen het project vrijwillig een bloemenrand aan, voornamelijk omdat ze zelf ook benieuwd zijn naar de (positieve) invloed op hun gewassen. Een van de doelstellingen die Europa aan landbouw stelt, is het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen. Landbouwers zijn dus op zoek naar alternatieven hiervoor. Benieuwd of het aantrekken van nuttige insecten als natuurlijke plaagbestrijding in het gewas een mogelijk alternatief zou zijn voor gewasbeschermingsmiddelen? Fiets dan snel door naar infopunt 3!

Gelieve geen percelen te betreden en afval bij te houden tot je een vuilbak passeert!