4 – Van klassieke drainage naar peilgestuurde drainage!

Wist je dat… Het idee om samen rond stuwen en peilgestuurde drainage te werken, van de landbouwers zelf komt? Tijdens een brainstorm met landbouwers uit Bocholt, kwam naar boven dat zij gebiedsgericht willen samenwerken rond waterbeheer. Het omvormen van drainage naar peilgestuurde drainage en het plaatsen van stuwen zijn twee uitvoerbare maatregelen die naar voren werden geschoven. Via het programma ‘Proeftuinen Droogte’ kunnen we binnen het project ‘Limburgse landbouw Vlaamse waterbouw’ de landbouwers in dit gebied ondersteunen.

Peilgestuurde drainage is een eenvoudig systeem. In tegenstelling tot klassieke drainage monden de drainagebuizen niet rechtstreeks uit in een naburige sloot, maar zijn deze aangesloten op een verzamelbuis aan de rand van het perceel. Die loopt naar een verzamelput waar de eigenlijke peilbuisregeling plaatsvindt. Dit gebeurt met behulp van een regelbuis. Meestal is dit een doodgewone PVC-buis die op de gewenste peilhoogte (meestal 30-40cm onder het maaiveld) voorzien is van een doorlaatopening. Zolang de regelbuis gemonteerd is, blijft het waterpeil op dit niveau. Om de percelen toegankelijker te maken voor bewerking kan de landbouwer de regelbuis tijdelijk verwijderen zodat het water uit de afvoeropening loopt. Alleen op het moment dat de landbouwer met zijn machines op het veld moet, wordt er gedraineerd tot op het klassieke niveau (80-100 cm onder het maaiveld). Buiten de zaai- en oogstperiode blijft het water hoger staan. Zo wordt kostbaar water vastgehouden.

Gelieve geen percelen te betreden en afval bij te houden tot je een vuilbak passeert!