Limburgse landbouw Vlaamse Waterbouw

Thema

Water

Gebied

Limburg

Status

Actief
09/01/2020 - 09/01/2025

Projectomgeving

Proeftuinen Droogte (VMM)
Contactpersoon

Steve Meuris
016 28 64 55
steve.meuris
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Limburgse Landbouw, Vlaamse Waterbouw haakt in op de potenties tot waterberging die werden geïnventariseerd binnen de gemeenten Hamont-Achel, Bocholt, Peer en Pelt en zal verschillende klassiek gedraineerde percelen omvormen tot peilgestuurd gedraineerd terrein. Aansluitend wordt op strategische locaties het (ver)plaatsen of herstellen van stuwtjes doorgevoerd. Op die manier worden de deelbekkens ‘Dommel’, ‘Warmbeek’ en ‘Noord-Oost Limburg’ beter gewapend tegen zowel wateroverlast als droogte.

Lees meer

Dit project is mogelijk gemaakt dankzij het programma ‘Proeftuinen Droogte’ (VMM), waarbij in Vlaanderen wordt ingezet op waterconserveringsmaatregelen. Dankzij deze middelen kan het agrobeheercentrum het ambitieniveau binnen het LEADER-project ‘Van Landbouw tot Waterbouw’ (zie LINK) gevoelig opschalen. Het potentieel aan waterbergende initiatieven werd daar immers veel ruimer bevonden dan dat het originele project kon bekostigen.

Projectpartners

Boerennatuur (promotor), Bodemkundige Dienst van België (copromotor), Agraco (initiatiefnemer), Peer, Pelt, Hamont-Achel, Bocholt

Met steun van