1 – Waarom werken landbouwers houtsnippers onder in de bodem?

De bodem is goud, zeker voor landbouwers en hun gewas. Als de bodemcondities optimaal zijn, kan het gewas ook optimaal groeien. Niet enkel nutriënten zijn belangrijk, maar ook bodemleven en zeker de bodemstructuur bepalen hoe goed een gewas kan groeien. Een goede bodemstructuur wordt opgebouwd door organische stof. Houtsnippers hebben een hoog gehalte aan resistent organisch materiaal wat hun ideaal maakt om de stabiele organische stof in de bodem op termijn te verhogen. Door houtsnippers onder te werken in de grond neemt het gehalte organische stof in de bodem toe en verbeterd de bodemstructuur. Hierdoor neemt het watervasthoudend vermogen van de bodem toe waardoor deze weerbaarder is tegen extreme weersomstandigheden zoals droogte of hevige regenval. Dat vertaalt zich in een stabielere gewasproductie!

Sinds 2021 werken we, via een operationele groep, met de gemeente Bierbeek, de Bodemkundige Dienst van België, Innovatiesteunpunt Boerenbond en enkele landbouwers samen rond koolstofopslag in de bodem door het onderwerken van houtsnippers.

Gelieve geen percelen te betreden en afval bij te houden tot je een vuilbak passeert!

Deze wandeling is mogelijk dankzij de Operationele groep ‘Bierbeekse Boeren doen aan circulaire koolstofopbouw’

Met steun van

Met steun van ELFPO, Europeer Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’, www.vlaanderen.be/pdpo