Datum

Thema

Landschap, Bodem

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Jerome Rops
0470 22 64 73
jerome.rops
@boerennatuur.be

Boerennatuur Vlaanderen en Bodemkundige Dienst van België zetten, samen met tal van andere partners, volop in op onderzoek naar en demonstratie van het gebruik van houtsnippers in de landbouwbodem. Door houtsnippers afkomstig van lokaal houtkantenbeheer te gebruiken, worden kringlopen gesloten in het agrarisch landschap. Een veelbelovende techniek voor boer, bodem én maatschappij!

Wist je dat:

  • houtsnippers ideaal zijn om het organische-stofgehalte in de bodem op lange termijn vele malen sneller te verhogen dan organische mest, teeltresten en zelfs compost? Hou er wel rekening mee dat dit pas zichtbaar is na enkele jaren.
  • het inwerken van houtsnippers gepaard gaat met een tijdelijke vastlegging van minerale stikstof? Bij een toediening in het najaar is de impact op de opkomst van het gewas in het voorjaar nihil/beperkt, uiteindelijk kent de opbrengst geen negatieve invloed.
  • er grote verschillen zijn in samenstelling van houtsnippers? De herkomst bepaalt sterk de kwaliteit (bv. organische-stofgehalte, chloride-gehalte, C/N, C/P).
  • de huidige wetgeving een grondstoffenverklaring vereist? OVAM werkt aan een praktisch wetgevend kader voor de milieukundig verantwoorde toepassing van houtsnippers als bodemverbeteraar.

Met steun van