4 – Een optimaal bemestingsadvies door monitoring en analyse!

De percelen waar houtsnippers werden ingewerkt, worden gemonitord door de Bodemkundige dienst van België. Door bodemanalyses uit te voeren, wordt een specifiek bemestingsadvies aan de landbouwer gegeven. Door deze analyse, samen met de VERIS-bodemscan uit te voeren, wordt optimaal gebruik gemaakt van het effect van houtsnippers!

Wist je dat… Boerennatuur Vlaanderen op de eerste rij staat om de VLAREMA te wijzigen zodat deze maatregel door elke landbouwer, mits ze voldoen aan enkele voorwaarden, toegepast kan worden? Er werden al verschillende projecten in Vlaanderen opgezet om de effecten van houtsnippers in de bodem te onderzoeken.

Gelieve geen percelen te betreden en afval bij te houden tot je een vuilbak passeert!

Deze wandeling is mogelijk dankzij de Operationele groep ‘Bierbeekse Boeren doen aan circulaire koolstofopbouw’

Met steun van

Met steun van ELFPO, Europeer Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’, www.vlaanderen.be/pdpo