Agroforestry Vlaanderen

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem

Gebied

Vlaanderen

Status

Afgelopen
01/09/2014 - 31/08/2019

Projectomgeving

VLAIO (IWT)
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Agroforestry of boslandbouw is de combinatie van een reguliere landbouwteelt met een houtige component. Dergelijk teeltsysteem, dat er heel divers kan uitzien, vormt een interessante opportuniteit om de veerkracht van landbouwbedrijven te stimuleren en een antwoord te bieden op bepaalde (toekomstige) uitdagingen. Agroforestry voldoet eveneens aan een maatschappelijke vraag naar eco-efficiëntere (meer met minder) agro-ecologische productiemethoden met veel aandacht voor biodiversiteit en potentieel sociale invulling, en dit op een economisch rendabele manier. Toch is er in Vlaanderen weinig ervaring met dit teeltsysteem. Naast knelpunten betreffende rechtszekerheid en administratie, zijn er heel wat landbouw-technische, bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische onzekerheden; meteen ook het doel en werkpunten van dit project.

Lees meer

Hier lees je meer over dit specifieke project.

Agroforestry Vlaanderen is eveneens een consortium van organisaties die zich inzetten om dit teeltsysteem ingang te doen vinden bij de Vlaamse landbouwers. Zo bundelt de website www.agroforestryvlaanderen.be alles wat leeft rond agroforestry in Vlaanderen met een kennisloket, praktische tools, publicaties en evenementen.

Projectpartners

ILVO (promotor), Universiteit Gent, Inagro, Bodemkundige dienst van België, Agrobeheercentrum Eco², BOS+

Met steun van