Boeren Op Peil in Oud-Turnhout en Arendonk (BOPOTA)

Thema

Bodem, Water

Gebied

Antwerpen

Status

Actief
01/01/2023 - 31/12/2025

Projectomgeving

Water-Land-Schap - met middelen van Blue Deal
Contactpersoon

Koen Verellen
+32 472 58 51 45
koen.verellen
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Boerennatuur Vlaanderen zet samen met de provincie Antwerpen een project op om het evenwicht te herstellen tussen landbouw, natuur en water in het afstroomgebied van de Wamp en de Rode Loop binnen de gemeenten Arendonk en Oud-Turnhout.

Boeren Op Peil in Oud-Turnhout en Arendonk (BOPOTA) helpt land- en tuinbouwers met het nemen van maatregelen die zorgen voor een efficiënter en duurzaam watergebruik in de landbouw en natuur en voor meer infiltratie van water. De focus ligt op maatregelen die landbouwers en natuurverenigingen zelf kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van stuwtjes, het omschakelen naar peilgestuurde drainage, ondergronds water irrigeren via subirrigatie, het koolstofgehalte van de bodem verhogen met houtsnippers en de aanleg van bufferstroken.

Projectpartners

Met steun van

Met Water+Land+Schap 2.0 pakken we wateroverlast en droogte aan in kader van Blue Deal. 16 gebiedsgerichte projecten en 8 systeeminnovaties gaan aan de slag. Er wordt op terrein samengewerkt aan een Water+Land+Schapsgebied dat klimaatschokken opvangt. Een goed werkend watersysteem, een aantrekkelijk landschap en klimaatrobuuste landbouw zijn daar de bouwstenen van. Meer informatie op www.vlm.be.​

​Dit initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal. De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.