Boerennaturen: Kom (opnieuw) enkele uren turen in de boerennatuur

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem, Water

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Fleur van Lieshout
0477 33 44 62
fleur.van.lieshout
@boerennatuur.be

Boerennatuur Vlaanderen organiseert opnieuw gratis online sessies over boeiende thema’s met als geelgroenblauwe draad ‘Landbouw & Natuur’. We gaan voluit voor praktijkgerichte sessies, zodat je er zelf mee aan de slag kan. Kies je sessies uit, schrijf je in en zet het met stip in je agenda.

Telkens van 20u tot 21u

Inschrijven is gratis, maar wel verplicht. De dag voor het webinar ontvang je een link om te kunnen deelnemen aan de sessie via Teams.

Wegwijs doorheen het vernieuwde aanbod niet-productieve investeringen
8 december 2021

Sinds juni 2021 lanceerde de Vlaamse Regering een vernieuwd en uitgebreid aanbod niet-productieve investeringen (NPI’s). Wat verstaan we onder zo’n investering? Wat is er veranderd en verbeterd ten opzichte van de eerste NPI-regelgeving? Hoe vraag je NPI’s aan en wat kunnen we als Boerennatuur Vlaanderen voor landbouwers betekenen in dit verhaal? In deze sessie schetsen we een algemeen beeld van de NPI’s en lichten de projecten toe waarin we actief zijn. We stellen ook het boerennatuur pakket voor waarin we drie NPI’s combineren tot een laagdrempelig en positief duwtje in de rug voor agrarisch natuurbeheer op een ruime waaier aan landbouwbedrijven. Tot slot demonstreren we ook hoe je dit pakket aanvraagt via het e-loket. Zo gaan we van theorie naar praktijk, van idee tot uitvoering.

Spreker: Maaike De Ridder (Boerennatuur Vlaanderen)

De (on)zin van bomen in landbouwgebied
20 december 2021

Bomen en houtkanten maken deel uit van ons mooie Vlaamse platteland. Ze vervullen verschillende functies zoals schaduw voor dieren, koolstofopslag in de bodem… Toch ziet niet iedere landbouwer graag bomen naast zijn perceel staan. Vaak is ook niet elke plaats interessant om bomen te zetten. In deze webinar geven we een overzicht van de zin en onzin van bomen.  We trachten een objectief overzicht te geven van de functies en de voor- en nadelen van bomen in landbouwgebied. We bekijken ook even het economisch plaatje.

Spreker: Mathias D’Hooghe (Boerennatuur Vlaanderen)

Erosie in je voordeel gebruiken
13 januari 2022

In het zuiden van Vlaanderen vormen extreme weersomstandigheden een extra bedreiging voor vruchtbare grond. Hevige neerslag, wind en grondbewerkingen doen het akkerland met tonnen op jaarbasis afspoelen. Landbouwers worden gestimuleerd om maatregelen te nemen. Echter kan erosie ook in je voordeel spelen. Met bloemenstroken pak je niet alleen de erosie aan, ook de landbouwbiodiversiteit vaart er wel bij. En wist je dat er samenwerkingen gesmeed worden tussen landbouwers waarbij iedereen kan winnen?
In deze webinar ontdek je een nieuwe kijk op erosiebestrijding en een reeks praktische tips waarmee je direct aan de slag kan.

Spreker: Maarten Raman (Boerennatuur Vlaanderen)

Met steun van

Met de steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo