Start Leaderproject ‘Van tronk tot snipper’

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit

Gebied

Oost-Vlaanderen
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Houtige landschapselementen zoals knotbomen en houtkanten typeren mee het landschap van de Vlaamse Ardennen. Maar door het verlies van hun economische functie, staan deze landschapselementen onder druk. Bovendien is het beheer van knotbomen voor landbouwers erg tijdrovend en duur. In het project ‘Van tronk tot Snipper’ werken een aantal partners samen die hier een oplossing voor willen vinden in Geraardsbergen.  

Er zijn verschillende manieren om de kostprijs te drukken. Zo kan het beheer zelf op een efficiëntere manier worden aangepakt, kunnen beheersubsidies bij de VLM worden aangevraagd en kan de landbouwer de houtsnippers verkopen. Toch komt de landbouwer per boom nog steeds 20€ tekort, vooraleer het houden van knotbomen voldoende financieel interessant is. Bovendien is er ook een dalende interesse bij mensen om in ruil voor brandhout te helpen bij het beheer. 

Projectidee bedrijfsgilde Geraardsbergen

Daarom nam de bedrijfsgilde van Geraardsbergen het initiatief om samen met de landbouwers na te gaan hoe we knotbomen door modern beheer economisch rendabel kunnen maken. Interessant in het verhaal werden ook de plannen van afvalintercommunale ILvA. Zij willen hun site in Schendelbeke naast de klassieke compostering verder uitbouwen tot een centraal punt voor alle vormen van biomassa uit de lokale regio, van stockeren tot drogen en een eerste verwerking.  

Het project ‘Van tronk tot snipper’ is een samenwerking tussen de bedrijfsgilde Geraardsbergen van Boerenbond, Boerennatuur Vlaanderen, ILvA, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, de Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Geraardsbergen. Met het project willen de partners een lokale keten opzetten voor houtsnippers afkomstig van het beheer van knotbomen en andere houtige elementen. Het doel is om het beheer kostendekkend te maken en zo het karakteristieke landschap van Geraardsbergen te behouden. Het LEADER-project wordt meegefinancierd door de Europese Unie, Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.   

Op korte termijn willen de partners werken aan een interessant aanbod voor de landbouwers. Ze zullen in kaart brengen welke ondersteuning landbouwers bij de noodzakelijke beheerwerken kunnen krijgen. Landbouwers zullen er ook voor kunnen kiezen om de werken zelf uit te voeren en de spillen aan te leveren tegen een vergoeding. Dit aanbod zal later dit jaar op een infomoment worden voorgesteld waarop alle landbouwers worden uitgenodigd (info volgt).   

Partnerlogo's Van tronk tot snipper
Logobanner Van tronk tot snipper

Met steun van