Demo-markt Klimaatboeren

Nieuws

Activiteiten

Demo-markt Klimaatboeren

Datum

Thema

Bodem, Water

Gebied

Vorselaar ,
Antwerpen
Contactpersoon

Fleur van Lieshout
0477 33 44 62
fleur.van.lieshout
@boerennatuur.be

Wanneer?
Vrijdag 15 oktober 2021
13u00 – 16u00

Waar?
Gemeente Vorselaar
naast het sorghumperceel aan Plein en de Heirbaan
Zie foto

Toegang?
Gratis
Inschrijven wenselijk

Ben je landbouwer, natuurbeheerder, beleidsmaker, onderzoeker, … of gewoon geïnteresseerd in water, landbouw en natuur?


In de vallei van de Kleine Nete kun je je op vele manieren inzetten voor een klimaatrobuuste landbouw en natuur. Tijdens de demo-markt Klimaatboeren van {beek.boer.bodem} ontdek je een heel menu aan maatregelen. In het afstroomgebied van de Aa zijn de partners en landbouwers hiermee al enkele jaren actief aan de slag. Zij delen deze ervaringen graag met jou, zodat je dit ook op jouw gronden kan toepassen.

Je krijgt tal van demonstraties, je kan vragen stellen aan landbouwers en natuurbeheerders, en ontdekt zo samen welke klimaatrobuuste maatregelen het best aansluiten bij joúw situatie, wensen en middelen. Extra voordeel? Wanneer je kiest om een of meerdere maatregelen in te voeren, kun je een bedrijfs- of terreinbezoek aanvragen, zodat we jou precies op jouw maat kunnen begeleiden.

Want slim klimaatboeren, dat doen we samen.

Waar

De demomarkt Klimaatboeren vindt plaats in Vorselaar, naast het sorghumperceel aan Plein en de Heirbaan. De precieze locatie vind je op onderstaande foto.

Programma

vrijdag 15 oktober

13u00  Ontvangst en vrij bezoek infostands, doorlopend tot 16u.
13u30  Woord van Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor en Jos Bouly, schepen van Vorselaar
15u30  Hapje en drankje
16u00  Voorzien einde

Met o.a. demonstraties van machines voor houtkanten en maaibeheer langs en op het perceel.
Het volledige programma vullen we aan op deze pagina en op www.boerennatuur.be

Infostands

Inschrijven

Deelname is gratis. Inschrijven is wenselijk en kan tot en met 14 oktober via dit inschrijfformulier.

De demo-markt Klimaatboeren kadert in het landinrichtingsproject Water-Land-Schap {beek.boer.bodem}, dat inzet op het herstel en versterken van het evenwicht tussen water, landbouw en landschap in de vallei van de Aa. Voor de begeleiding op het terrein krijgen de partners financiële steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland via het project ‘Klimaatboeren leveren ecosysteemdiensten’.

Met steun van ELFPO