Oprichting

2014

Thema

Bodem, Water

Gebied

Kasterlee, Lille ,
Antwerpen
Contactpersoon

Leen Vervoort
0496 40 60 66
leen.vervoort
@boerennatuur.be

Werking

In deze agrobeheergroep werken landbouwers samen rond het onderhoud en het beheer van stuwen in perceelsgrachten. Verder wordt ook gewerkt aan een duurzaam bodembeheer en een klimaatrobuust teeltsysteem.