Lokaal carbon farming opschalen in West-Vlaanderen

Thema

Bodem

Gebied

West-Vlaanderen

Status

Actief
01/01/2023 - 31/12/2024

Projectomgeving

Omgevingskwaliteit-samenwerking PDPO West-Vlaanderen
Contactpersoon

Korneel Verslyppe
0470 36 31 01
korneel.verslyppe
@boerennatuur.be

Doelstellingen

De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden – en zo klimaatopwarming tegen te gaan – maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems. Landbouwers kunnen letterlijk CO2 uit de atmosfeer halen en binden onder de vorm van koolstof in de bodem, wat bovendien gunstig is voor de bodemkwaliteit. Steeds meer organisaties zoeken naar lokale oplossingen om (een deel van) hun onvermijdbare CO2 uitstoot te compenseren. Kortom, een lokale CO2-compensatie van hen via de land- en tuinbouwsector kan dus een win-winsituatie betekenen voor beide partijen. De sterkte van carbon farming is recent zeer actueel geworden. Binnen West-Vlaanderen zijn er reeds kiemen gelegd voor een aantal samenwerkingen tussen landbouwers en compenseerders (o.a. Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Vlaams Hoeverund, Lokaal Brood en platform Claire). Binnen dit PDPO project willen we deze cases meer zelfbedruipend maken en verduurzamen op lange termijn. Tevens willen we de lessen en ervaringen van die pilootprojecten bundelen in lokale aanbevelingen en praktische aandachtspunten, om verder te verspreiden en een basis te laten vormen voor toekomstige initiatieven. Op die manier wensen we in te zetten op boer en maatschappij die samen naar meer koolstofopslag werken, waarbij engagement aangewakkerd wordt binnen zowel de landbouwsector als de maatschappij.

Foto’s

Realisaties

Projectpartners

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo