Projectoproep overgangsperiode 2021-2022 Limburg

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem, Water

Gebied

Limburg
Contactpersoon

Steve Meuris
016 28 64 55
steve.meuris
@boerennatuur.be

Om de periode naar het nieuwe GLB te overbruggen werd in Limburg op 6 mei 2021 een nieuwe projectoproep gelanceerd voor de programma’s ‘Omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland’ en Platteland plus.

Het provinciaal managementcomité (PMC) heeft op 6 mei 2021 een nieuwe projectoproep gelanceerd. Deze oproep kadert in overgangsperiode 2021-2022 van de maatregelen ‘Omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland’ (OKW) en ‘Platteland plus’ (P+). Met de oproep 2021 kan het PMC in totaal € 932 397,96 projectsubsidies aan nieuwe plattelandsprojecten toewijzen.

Projectvoorstellen binnen de maatregel ‘Omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland’ kunnen rekenen op financiële ondersteuning van Europa, Vlaanderen en van de provincie wanneer ze invulling geven aan één van de volgende acties:

 • De beleving van het platteland verhogen
 • Een geïntegreerde landschapszorg bevorderen
 • De sociale samenhang en betrokkenheid van plattelandsgemeenschappen verhogen
 • Welzijn van kwetsbare groepen verhogen
 • Zorgverlening op het platteland optimaliseren

Voor de maatregel ‘Platteland Plus’ is er financiële ondersteuning van Vlaanderen en van de provincie voor de projecten. De focus binnen deze maatregel ligt op acties met betrekking tot:

 • Toerisme, recreatie en streekproducten
 • Ondernemerschap op het platteland
 • Detailhandel en diensten op het platteland

Binnen deze oproep wordt ook gestimuleerd om waar mogelijk specifieke aandacht te hebben voor drie klemtonen:

 • Eenzaamheid op het platteland
 • Lokale landbouw en korte keten
 • Biodiversiteit

De projectaanvragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 30 juni 2021 – 16u via het Plattelandsloket van de Vlaamse Landmaatschappij. Projectideeën dienen afgetoetst te worden bij de dienst landbouw en platteland (karel.leysen@limburg.be – 011-23 74 22). Meer informatie vindt u op platteland.limburg.be.

Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 november 2021, met een uitvoeringsperiode tot 31 december 2023. Een goedgekeurd project kan maximaal 65 % financiële ondersteuning genieten.

Met steun van