Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem

Gebied

Oost-Vlaanderen

Status

Actief
01/01/2022 - 30/06/2024

Projectomgeving

PDPO-Plattelandsproject
Contactpersoon

Brecht Herteleer
+32 16 28 60 10
brecht.herteleer
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Land- en tuinbouwers creëren ons prachtig landschap van nu en van de toekomst. Met dit plattelandsproject willen de Rodelandpartners landbouwers uit Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele ondersteunen om mee te werken aan bodemkwaliteit, akkerranden en kleine landschapselementen.

Overheden, natuur- en landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen werken samen om het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Gondebeek, de Driesbeek en de Molenbeek te versterken en verder te ontwikkelen. Via terreinacties willen deze partners de komende jaren samen bouwen aan een natuur- en landbouwlandschap waar veel plant- en diersoorten zich thuis voelen. Bos- en natuurherstel, verbrede landbouw, kleine landschapselementen, routes voor zachte recreatie, integraal waterbeheer, erfgoed en onderzoek,… zullen in de kijker gezet worden via onderlinge samenwerking. En voor de inwoners wordt Rodeland nog meer een plek waar het fijn is om te fietsen en te wandelen, te genieten, te spelen en tot rust te komen.

Lees meer

Meer specifiek voor landbouwers wordt gewerkt rond de volgende thema’s:

Bloemrijke akkerranden

Op de Proefhoeve Bottelare zijn verschillende bloemenmengsels uitgezaaid met zowel éénjarige als meerjarige soorten. De kwaliteit van de verschillende bloemenmengsels wordt onderzocht, de onkruiddruk, de meerwaarde van deze akkerranden voor het aantrekken van bestuivers en van de natuurlijke vijanden van plaaginsecten (bladluizen, graanhaantje, witte vlieg,…).

Bloemrijke akkerranden zijn positief voor de biodiversiteit en maken het landschap mooier wat gewaardeerd wordt door het publiek,… maar aan deze akkerranden hangt natuurlijk ook een prijskaartje vast. De aanleg en het beheer vraagt een extra inspanning en ook het wegvallen van een directe gewasopbrengst valt ten koste van de landbouwer. In het kader van het plattelandsproject is er een vergoeding voorzien voor die kosten. Heb je interesse, neem contact op met regiocoördinator Brecht.

Bodemkwaliteit

Op de Proefhoeve Bottelare liggen lange termijnproeven aan die via vruchtwisseling, gewaskeuze en gewasdiversiteit, aanbreng van compost en teeltsystemen (conventioneel/bio) streven naar een verhoogde bodemkwaliteit. De onderzoekers vertellen je hier graag meer over tijdens een demo. Ook bodembewerking speelt een belangrijke rol voor de kwaliteit van je bodem. Daarover wordt een demo met landbouwmachines voorzien.

Houtige kleine landschapselementen (KLE)

Rodeland is rijk aan houtige kleine landschaps-elementen, maar de kosten voor beheer lopen op. Waar dit hout vroeger gebruikt werd als brandhout en er voldoende vrijwilligers gevonden werden om mee te helpen, komt de inspanning nu vooral bij de eigenaar of gebruiker te liggen. Het beheer is niet alleen tijdrovend, maar bovendien ook een gevaarlijke klus. Recent zijn er nieuwe machines om het beheer efficiënter te maken. Via een demo mechanisch knotten bij een lokale landbouwer zal de werking van deze machines worden gedemonstreerd. Verder willen we binnen het plattelandsproject de bestaande financieringskanalen voor het beheer van KLE’s beter inzetten.

Persoonlijke begeleiding op maat van je bedrijf

Heb je interesse? Misschien heb je nog vragen of twijfel je over wat het beste past bij jouw bedrijf?
Boerennatuur Vlaanderen komt graag gratis en vrijblijvend bij je langs met tips en persoonlijke begeleiding op maat van je bedrijf. Contacteer regiocoördinator Brecht rechtstreeks via 0477 89 54 75 of brecht.herteleer@boerennatuur.be.

Webinar 02/02/2023: Aan de slag met functionele bloemenranden

Projectpartners

Heb je een vraag of een idee: stuur een mailtje naar de projectcoördinator van Rodeland via sofie.van.brussel@oost-vlaanderen.be of bel 0474 56 65 26.

Met de steun van

Met de steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo