Nascholing fytolicentie: machinedemo en proefvelden voor duurzame landbouw

Datum

Thema

Biodiversiteit, Bodem

Gebied

Oosterzele ,
Oost-Vlaanderen
Contactpersoon

Brecht Herteleer
+32 16 28 60 10
brecht.herteleer
@boerennatuur.be

Wanneer?
Woensdag 23 augustus 2023
14u – 17u

Waar?
Loonwerkbedrijf Pieter Suenaert
Lange Munte 75/B,
9860 Oosterzele

Toegang?
Gratis, na inschrijving
via deze link of mailtje
naar info@rodeland.be

Beste landbouwer,

Je bent van harte welkom op het loonwerkbedrijf van de familie Suenaert voor een machinedemo en bezoek aan de proefvelden van JPS met groenbemesters, ecoregelingen en bloemenranden. We zien verschillende machines aan het werk die niet kerend de bodem bewerken. Je krijgt uitleg over de werking van deze machines en hoe ze bijdragen aan het verbeteren van het bodemleven. Op de proefvelden bekijken we verschillende stroken, aangelegd met groenbemesters, ecoregelingen en bloemenranden. Dit bied je de mogelijkheid om de juiste mengsels te kiezen voor meer bodemleven. We staan ook stil bij het belang van bloemenranden voor natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Deze namiddag komt in aanmerking als nascholing fytolicentie, om daarvoor aan te melden, dien je je identiteitskaart mee te brengen.

Programma

  • Gezond bodemleven met niet kerende bodembewerking (Geert Haesaert – UGent)
  • Proefvelden groenbemesters & bloemenranden (Filip Desmyter – Jorion Philip-Seeds)
  • Demo machines niet kerende bodembewerking: Steeno, Beyne & De Muynck Agri (Brecht Herteleer – Boerennatuur Vlaanderen)
  • Natuurlijke vijanden in de bloemenrand (Joachim Moens – HOGENT)

Wat valt er zoal te zien?

Actisol Demeter - De Muynck Agri
Schijveneg - Beyne
Groenbemesters – JPS
Bloemenranden en natuurlijke vijanden - HOGENT

De organisatie van deze infoavond kadert in het PDPO project ‘Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland’ met deze projectpartners:

Er wordt georganiseerd in samenwerking met:

Met financiële steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het Vlaams gewest en de Provincie Oost-Vlaanderen. Beide demo’s kaderen binnen projecten met de steun van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).