5 landbouwers genomineerd voor ‘Koperen Kievit’-award Boerennatuur Vlaanderen

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem, Water

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Ine Deroo
+32 497 81 27 17
ine.deroo
@boerennatuur.be

Afgelopen zomer lanceerde Boerennatuur Vlaanderen de ‘Koperen Kievit’-award. Een award voor land- en tuinbouwers in Vlaanderen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor de boerennatuur op en rond hun landbouwbedrijf. 23 landbouwers stelden zich kandidaat en hieruit werden vijf landbouwers genomineerd. In een kort filmpje stellen de genomineerde landbouwers zichzelf voor en lichten ze toe hoe ze rond boerennatuur werken op hun bedrijf. De uiteindelijke winnaar wordt bekend gemaakt op het symposium ‘Naar meer boerennatuur in Vlaanderen’ op donderdag 7 december 2023.

Vijf genomineerden

Pascal Vanhoof (Gierle, Antwerpen)

Akkerbouwer Pascal Vanhoof beheert al 25 jaar verschillende types perceelsranden. Verder legde hij de eerste natuurvriendelijke oever aan met NPI-steun en combineert hij dit met een stuwtje. Pascal focust sterk op het verbeteren van zijn bodem door onder meer het aanvoeren van houtsnippers, het zaaien van innovatieve teelten zoals hennep en door ploegloos te boeren. “Doordat de koolstof bovenaan in de grond blijft, verbetert mijn grond. Zo moet ik minder sproeien en kunstmest strooien. Dat is beter voor de boer, de grond en de biodiversiteit.”, aldus Pascal.

Heidi Colman (Lievegem, Oost-Vlaanderen)

Heidi Colman en Nic Verschelde baten het melk-, vlees- en pluimveebedrijf ‘t Hof van Rapenburg uit. Ze verhogen de biodiversiteit op hun bedrijf onder meer via het plaatsen van nestkasten, het onderhouden van perceelsranden, poelen, het inzaaien van verloren hoekjes met bloemenmengsels en via knotbomen. Verder plannen ze in de toekomst nog de aanleg van een fruitboomgaard voor de vrije uitloop van hun Mechelse Koekoeken. “Als landbouwer ben je één en al verweven met de natuur. We nemen een stukje van de natuur om onze gewassen te produceren, maar we proberen dan ook een stukje terug te geven aan de natuur.”, aldus Heidi.

Tom Nijs en Ann Geys (Rillaar, Vlaams-Brabant)

Ann Geys en Tom Nijs van Het Nijswolkje baten een circulair en zelfvoorzienend schapenmelkbedrijf uit. Zo produceren ze al hun krachtvoeders voor de schapen zelf, zoals voederbonen, kruidenrijk grasland en luzerne. Ook hebben ze verschillende perceelsranden en faunavoedselgewassen aangelegd en passen ze niet-kerende bodembewerking toe. Dit jaar startten ze ook met boerderijcompostering. Binnenkort beginnen ze met de aanleg van een voedselbos, waarvan ze de vruchten willen gebruiken in de zuivelproducten in hun hoevewinkel. “Er gebeurt al heel veel voor de boerennatuur, maar het wordt niet altijd verteld. Er mogen meer boeren naar buiten komen met wat ze al doen!”, aldus Tom.

Jos Depotter (Koksijde, West-Vlaanderen)

Samen met zijn vrouw Els Beuselinck werkt Jos als akkerbouwer al meer dan tien jaar aan een goede bodemstructuur. Zo passen ze minimale grondbewerking toe, passen ze een directe inzaai van groenbedekkers toe bij het dorsen van de granen en zijn ze sinds dit jaar ook gestart met mechanische onkruidbestrijding. Ze hebben ook verschillende perceelsranden en faunavoedselgewassen en voorzien nestgelegenheid voor de torenvalk, kerkuil en steenuil. “Eerst en vooral bekijken we het economisch, maar het ecologische is mooi meegenomen. Ook in de toekomst gaan de boeren die willen blijven bestaan in de ecologische richting moeten kijken.”, aldus Jos.

Stephanie Van Hove (Retie, Antwerpen)

De runderen op het vleesveebedrijf ‘Trezemieke’ van Stephanie grazen op kruidenrijk grasland. Rondom de percelen werden onder meer hagen, heggen en knotwilgen aangeplant. Verder zijn er verschillende perceelsranden, faunavoedselgewassen, nestkasten voor de kerkuil en steenuil en een boomgaard met inheemse fruitsoorten. Voor de toekomst plannen ze nog de aanleg van een poel. “Ik zie heel graag de natuur en ben heel graag buiten. Er is niets leuker dan tussen de planten en dieren te kunnen werken en leven.”, aldus Stephanie.

Stem je mee?

Wie uiteindelijk met de hoofdvogel, de ‘Koperen Kievit’-award, gaat lopen, hangt af van het aantal stemmen dat ze verzamelen. Stemmen kan ofwel via een ‘vind-ik-leuk’ op één van de vijf filmpjes van de genomineerde landbouwers op de Facebook-pagina van Boerennatuur Vlaanderen, ofwel tijdens ons symposium ‘Naar meer boerennatuur in Vlaanderen’ op donderdag 7 december 2023. Beide stemmogelijkheden zullen evenwaardig meetellen.

Met de steun van Werkers