Symposium ‘Naar meer boerennatuur in Vlaanderen!’

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem, Water

Gebied

Antwerpen Berchem ,
Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Ine Deroo
+32 497 81 27 17
ine.deroo
@boerennatuur.be

Wanneer?
Donderdag 7 december 2023
10u – 17u

Waar?
BluePoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem

Toegang?
Inschrijven is verplicht,
via deze link

Boerennatuur Vlaanderen viert dit jaar haar 15de verjaardag!

De ideale gelegenheid om onze Vlaamse boerennatuur en de landbouwers die er inspanningen voor leveren eens wat meer in de verf te zetten. En hoe kunnen we dit beter doen dan met een spetterend symposium? Tijdens dit symposium komen verschillende aspecten van de boerennatuur in Vlaanderen en Europa aanbod.

Op deze dag reiken we ook de ‘Koperen Kievit’-award uit

Deze award gaat naar een landbouwer die zich de afgelopen jaren op verdienstelijke wijze heeft ingezet voor onze boerennatuur en een inspiratiebron is voor collega-landbouwers en de maatschappij. Deze award wordt uitgereikt met steun van Werkers.

Tijdens het symposium gaan er naast de plenaire sessies 14 infosessies door

De infosessies worden gegeven door eigen en internationaal gerenommeerde sprekers over diverse boerennatuurthema’s. Elke deelnemer kan aan 3 infosessies naar keuze deelnemen (om 11.30 uur, 12.10 uur en 14.00 uur). Op deze 3 tijdstippen vinden meerdere parallelle infosessies plaats.

Stel zelf je programma samen

Bij het inschrijven vragen wij om 3 onderwerpen en 1 reserveonderwerp aan te duiden. Welke 3 infosessies je zal bijwonen en wanneer, verneem je bij aankomst op het symposium.

Symposiumprogramma

 • 09.00 uur: Ontvangst
 • 10.00 uur: Welkom in situering Boerennatuur Vlaanderen
 • 10.30 uur: Boerennatuur in Europa
 • 11.00 uur: Voorstelling ‘Koperen Kievit’-award en de genomineerde landbouwers
 • 11.30 uur: Infosessies
 • 12.40 uur: Lunchpauze en infomarkt
 • 14.00 uur: Infosessies
 • 14.30 uur: Beleidsaanbevelingen Boerennatuur Vlaanderen
 • 15.00 uur: Reflecties en toekomstperspectief door landbouw- en natuurorganisaties en politici
 • 15.45 uur: Uitreiking ‘Koperen Kievit’-award
 • 16.00 uur: Netwerkreceptie

Doelgroep

Iedereen met een hart voor onze Vlaamse boerennatuur.

Kostprijs

 • Landbouwers kunnen gratis deelnemen.
 • Niet-landbouwers betalen 50 euro. De inschrijving is pas definitief na betaling van 50 op rekeningnummer BE07 7360 0263 8666 met vermelding van je voornaam en naam + symposium in de mededeling.

Inschrijven

Inschrijven is voor iedereen verplicht en kan tot en met donderdag 30 november.

Bereikbaarheid

Locatie

BluePoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem

Bereikbaarheid

Vanuit het station van Berchem geraak je op meerdere manieren in BluePoint Antwerpen:

 • via De Lijn (10 minuten): buslijn 90, 91 of 92 afstaphalte ‘Roderveldlaan’
 • per fiets (10 minuten)
 • te voet (25 minuten)

Parking

 • BluePoint Antwerpen beschikt over een betalende ondergrondse parking met 65 plaatsen. Je krijgt bij het binnenrijden een ticket dat je dient te valideren bij vertrek. Dit kost 15 euro per dag.
 • Er is ook een openbare bovengrondse parking bij het gebouw. Daar kost een parkeerplaats 3 euro per dag.

14 infosessies over diverse thema’s

Biodiversiteit

01 – Bloemenranden als functionele agrobiodiversiteit

Dr. Felix Wäckers (hoofd R&D Biobest)

Dr. Felix Wäckers is een Europese autoriteit op vlak van natuurlijke plaagbestrijding via bloemen- en kruidenranden. Binnen het Interreg NWE-project FABulous Farmers monitorden Biobest en HOGENT verschillende van deze randen op de aanwezigheid van natuurlijke plaagbestrijders. Dit leverde heel wat interessante resultaten op.

02 – Hoe de akkervogelpopulatie herstellen in landbouwgebied?

Korneel Verslyppe (expert akkervogels Boerennatuur Vlaanderen)

Boerennatuur Vlaanderen is al sinds de oprichting actief rond akkervogels in het landbouwgebied, o.a. via het Interreg NSR-project PARTRIDGE. Maar wat hebben we daar nu uit geleerd? Hoe werk je samen met landbouwers rond akkervogels en akkervogelmaatregelen? Wat zijn de valkuilen, wat kan beter en waar liggen de kansen?

03 – Het inzetten van plasdraspompen voor weidevogels

Davy Noelmans (bedrijfsplanner en expert weidevolgels VLM)

De eerste plas-dras zonnepomp in Vlaanderen werd in 2016 in de vallei van de Zwarte beek in Limburg geplaatst, onder begeleiding van Davy Noelmans. Ondertussen is dit gebied een echte trekpleister voor vele weidevogels! We gaan in op het plan van aanpak, de resultaten, kansen en uitdagingen van deze maatregel.

Landschap

04 – Samenwerking rond houtig landschapsbeheer

Joost-Pim Balis (expert houtkantenbeheer Boerennatuur Vlaanderen)

Landschapsbeheer gebeurt te versnipperd, is duur en stopt niet bij de gemeentegrenzen. Landbouwers zijn vaak (aanpalende) eigenaar en/of beheerder van deze elementen, maar welke andere actoren moet je betrekken en hoe kom je tot een kwalitatief, efficiënt en structureel beheer dat betaalbaar is?

05 – Natuurbeheerplannen in agrarische context

Jerome Rops, expert natuurbeheer Boerennatuur Vlaanderen

Natuurbeheerplannen zorgen ervoor dat het beheer van bos en natuur kwalitatief uitgevoerd wordt. Kunnen we hiermee ook aan de slag in een agrarische context? Waar liggen de kansen en knelpunten?

06 – Lokale valorisatie van beheerresten landschapsbeheer

Fientje Verbruggen (expert valorisatie biomassa Boerennatuur Vlaanderen)

Landschapsbeheer zorgt voor beheerresten. Hoe kan je deze valoriseren? Zoek je naar hoogwaardige industriële toepassingen? Zijn er laagdrempeligere verwerkingsmethoden? De verschillende valorisatiemogelijkheden worden tegen het licht gehouden binnen de huidige wetgeving.

Water

07 – Waterconservering met stuwtjes

Maarten Raman (expert waterconservering Boerennatuur Vlaanderen)

Stuwtjes zijn een belangrijke maatregel om droogtestress bij gewassen te verminderen. Hoe werken ze, welk effect hebben ze en wat zijn de secundaire voordelen? Waar plaats je stuwen? Met welke factoren moeten we rekening houden bij de toepassing ervan?

08 – Kansen voor landbouwkundig waterbeheer

Dr. Pieter Janssens (onderzoeker Bodemkundige Dienst van België)

Stuwen, peilgestuurde drainage, subirrigatie, … deze maatregelen worden steeds belangrijker in de strijd tegen droogte en wateroverlast. BDB en BNVL werken hier sinds 2014 rond samen.  Maar welke invloed hebben ze op de landbouwbodem?

09 – Subirrigatie met gezuiverd afvalwater

Prof. Dr. Marijke Huysmans (hydrologe Vrije Universiteit Brussel)

Een primeur in Vlaanderen! Effluent van de lokale RWZI wordt gebruikt als waterbron voor de landbouw om zo een circulair watergebruik te creëren en verdroging tegen te gaan. De eerste resultaten worden toegelicht.

Bodem

10 – Houtsnippers in bodem

Dr. Mieke Verbeeck (onderzoeker Bodemkundige Dienst van België)

Houtige beheerresten worden vaak aanzien als afval. Nochtans kunnen ze nuttig ingezet worden op landbouwpercelen om het organische-stofgehalte op te krikken en koolstof langdurig vast te leggen in de bodem. Hoe pak je dit aan en welk effect hebben houtsnippers op de bodemprocessen en op de gewassen?

11 – Productief kruidenrijk grasland

Pieter van Rumst (landbouwadviseur Obs’herbe)

Kruidenrijk grasland is goed voor de biodiversiteit en is klimaatrobuust. Hoe combineer je de ecologische en economische aspecten? We gaan in op aanleg, beheer, roterend begrazen en begrazingspatronen in functie van melkproductie met minimale aanvulling van krachtvoer.

12 – Agroforestry

Dr. Bert Reubens (onderzoeker ILVO en consortium Agroforestry)

Bert ReubenNs is al jaren dé pleitbezorger voor agroforestry in Vlaanderen. Hij deelt als wetenschapper aan de hand van concrete voorbeelden zijn inzichten en strategieën om landbouwers te overtuigen om hiermee aan de slag te gaan.

Algemeen

13 – Naar meer flexibele beheercontracten? Een vernieuwende aanpak uit Ierland (presentatie in het Engels)

Dr. Caroline Sullivan (expert resultaatsgerichte vergoedingen Acres)

Beheercontracten in Vlaanderen vergoeden landbouwers voor de toepassing van agro-milieumaatregelen, maar het effect is niet altijd gekend en de regels zijn vaak rigide. In Ierland worden landbouwers in een flexibel systeem beloond voor de resultaten die ze bereiken. Dr. Sullivan legt uit hoe alles in zijn werk gaat en waarom dit ook voor Vlaanderen interessant kan zijn.

14 – Hoe gaat het met de biodiversiteit in landbouwgebied?

Johannes Jansen en Prof. Dr. Myriam Dumortier (onderzoekers INBO)

INBO wil via hun meetnet biodiversiteit agrarische soorten (MBAG) meer zicht krijgen op de biodiversiteit in agrarisch gebied. Waar kan het beter en waar loopt het goed met vogels, bestuivers of bodemleven? Hoe kunnen we landbouwers betrekken zodat ze hier actief mee aan de slag kunnen gaan?

Dit symposium wordt georganiseerd met de steun van

Met steun van