Boerennaturen: Kom enkele uren turen in de boerennatuur

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem, Water

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Leen Vervoort
0496 40 60 66
leen.vervoort
@boerennatuur.be

Boerennatuur Vlaanderen organiseert gratis online sessies over boeiende thema’s met als geelgroenblauwe draad ‘Landbouw & Natuur’. We gaan voluit voor praktijkgerichte sessies, zodat je er zelf mee aan de slag kan.  Kies je sessies uit, schrijf je in en kom enkele uren turen in de boerennatuur.

Telkens van 20u tot 21u

Inschrijven is gratis, maar wel verplicht. De dag voor het webinar ontvang je een link om te kunnen deelnamen aan de sessie via Teams.

Water op peil: de stuw
14 jan 2021

De droogte van de afgelopen jaren heeft een serieuze impact gehad op de watervoorziening van de Vlaamse landbouwpercelen. In december 2020 waren nog steeds de helft van de meetpunten van de grondwaterstanden laag of erg laag. Hoe krijgen we het grondwaterpeil weer om hoog? Welke impact heeft de landbouw hierop? Hoe kunnen we win-win situaties creëren zowel voor de landbouwer als voor het grondwaterpeil? Er bestaan tal van mogelijkheden. In deze sessie lichten we de meerwaarde van stuwtjes in grachten toe en geven we ook tips mee voor financiering en vergunning.

 

Sprekers: Maarten Raman (Boerennatuur Vlaanderen), Maarten Vandervelpen (Dienst Integraal Waterbeleid Provincie Antwerpen)

Groene warmte uit landschapsbeheer
26 jan 2021

Is verwarmen op hout nog van deze tijd? Houtverbranding ligt de laatste jaren sterk onder vuur, en soms terecht. In hoeverre is het gebruik van lokaal hout afkomstig van landschapsonderhoud nog te verantwoorden? Is deze ‘groene warmte’ een klimaat-neutrale energiebron? En wat is de impact op het landschap?

In deze webinar vertrekken we van het noodzakelijke landschapsonderhoud en gaan we dieper in op het aanwenden van de beheerresten als groene warmte. Verder bespreken we de voordelen voor de landbouwer en de mogelijkheid om dit te organiseren in coöperatief verband.

Sprekers: Joost-Pim Balis en Fien Verbruggen (Boerennatuur Vlaanderen)

Peilgestuurde drainage & subirrigatie
11 feb 2021

Nu de zomerdroogtes de nood aan waterconserveringsmaatregelen steeds belangrijker maken komt peilgestuurde drainage meer en meer onder de aandacht. Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid over deze techniek. Hoe werkt peilgestuurde drainage precies? Wat kost zo’n systeem? Is de techniek overal zinvol?  Kan elk drainagesysteem worden omgebouwd tot een peilgestuurd systeem? En wat zijn de mogelijkheden rond subirrigatie? Deze en nog andere vragen zullen beantwoord worden door experten met kennis van zake.

In deze webinar bundelen we de wetenschappelijke kennis met de expertise op het terrein. Frank Elsen is senior onderzoeker bij de Bodemkundige Dienst van België;  via Peter De Jong De Leeuw is ook een drainagebedrijf met jarenlange ervaring in dit topic vertegenwoordigd.

Sprekers: Steve Meuris (Boerennatuur Vlaanderen), Frank Elsen (Bodemkundige Dienst van België) en Peter De Jong De Leeuw (Barth Drainage)

PGD

Van houtkant tot in de bodem
24 feb 2021

De grond van de zaak voor een land- en tuinbouwer is een gezonde bodem, zeker bij klimaatverandering. Een perceel met goede bodemkwaliteit is beter in staat om water vast te houden en kan zowel hevige regenval als langere droogteperiodes opvangen. Het opbouwen van het organische stofgehalte is daarbij van groot belang. Welke waarde heeft een alternatieve bron van organische stof zoals houtsnippers uit houtkantenbeheer? Hoe pas je deze techniek best toe en wat zijn de aandachtspunten?

We geven je graag duiding bij het potentieel van houtsnippers uit houtkantenbeheer aan de hand van resultaten van demoprojecten in Haspengouw en de Kempen.

Sprekers: Jerome Rops en Leen Vervoort (Boerennatuur Vlaanderen), Mia Tits (Bodemkundige Dienst van België)

Gebiedsgericht samenwerken voor akkervogels
2 mrt 2021

De afgelopen weken, maanden en jaren werd er al heel wat geschreven en gedebatteerd over de achteruitgang van de akkervogelpopulaties in Vlaanderen en mogelijke oplossingen die landbouwers kunnen nemen om het tij te keren. Maar wat zijn akkervogels juist? Waar moet je op letten bij het nemen van beheermaatregelen? Hoe pak je dit best aan?

Maak kennis met onze ervaringen uit de praktijk tijdens deze boeiende webinar. Met een virtueel veldbezoek zoomen we in op ons demonstratiegebied in Assenede dat werd aangelegd in kader van het Interreg project PARTRIDGE. 16 landbouwers werken er gebiedsgericht samen en leveren er via experimentele en reguliere beheermaatregelen inspanningen voor de biodiversiteit.

Spreker: Korneel Verslyppe (Boerennatuur Vlaanderen)

Met steun van