Boerennatuur Vlaanderen vraagt meer erkenning voor landbouwers als landschapsbouwers

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem, Water

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Bart Schoukens
016 28 64 32
bart.schoukens
@boerennatuur.be

Persbericht 7 december 2023

Boerennatuur Vlaanderen, de organisatie die landbouw en natuur verbindt, roept op om landbouwers meer als partner te zien bij de realisatie van natuur- en milieudoelstellingen. Op het symposium dat doorging op donderdag 7 december, ter gelegenheid van haar 15de verjaardag, vraagt de organisatie beleidsmakers om het verlies aan open ruimte te stoppen en meer toekomstperspectief te creëren voor boer en natuur. Deze boodschap werd toegejuicht door de aanwezige natuur- en landbouworganisaties. Om de inspanningen van de Vlaamse land- en tuinbouwers voor meer boerennatuur beter in de kijker te zetten, werd tijdens het symposium ook de allereerste ‘Koperen Kievit’-award uitgereikt. Jos Depotter uit Koksijde mocht de award mee naar huis nemen.

15 jaar Boerennatuur Vlaanderen

Al 15 jaar verenigt Boerennatuur Vlaanderen land- en tuinbouwers die werken aan een biodiverse, klimaatrobuuste en economisch sterke landbouwsector in Vlaanderen. Via tal van projecten en agrobeheergroepen werkt de organisatie samen met honderden landbouwers in Vlaanderen aan oplossingen om landbouw en natuur of ecologie en economie beter met elkaar te verbinden. De organisatie startte in 2008 initieel als een project geïnitieerd door Boerenbond, Werkers in Aanneming en de Vlaamse overheid. Bij de oprichting van de vzw in 2012 werd ook ABS  betrokken.

Symposium

Tijdens het symposium werd in de voormiddag dieper in gegaan op de werking van Boerennatuur Vlaanderen en hoe er op Europese schaal wordt omgegaan met boerennatuur. Vervolgens konden de deelnemers 3 infosessies naar keuze meevolgen. Zo waren er infosessies over natuurbeheerplannen in agrarische context, bloemenranden als functionele agrobiodiversiteit (FAB), subirrigatie met gezuiverd afvalwater, productief kruidenrijk grasland en flexibele beheercontracten voor landbouwers naar Iers voorbeeld.

© Boerennatuur Vlaanderen

Memorandum Boerennatuur Vlaanderen

Na de middag lichtte Boerennatuur Vlaanderen haar memorandum toe dat werd opgesteld naar aanleiding van de verkiezingen in juni 2024. Hierin worden verschillende beleidsaanbevelingen meegegeven om de boerennatuur in Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen:

  1. Geef boer en natuur toekomstperspectief
  2. Publieke diensten verdienen publieke waardering
  3. Laat meer flexibiliteit toe om resultaatsgericht maatwerk te leveren
  4. Voorzie laagdrempelig en onafhankelijk advies en begeleiding op maat
  5. Stimuleer samenwerking en kennisuitwisseling
  6. Investeer in kennisontwikkeling en innovatie rond agro-ecologie
  7. Zorg voor administratieve vereenvoudiging

Op deze beleidsaanbevelingen gaven verschillende landbouw- en natuurorganisaties hun reflecties. Jos Ramaekers, diensthoofd beleid bij Natuurpunt, beet de spits af met een pleidooi voor open ruimte. ‘Per dag verdwijnt vijf hectare aan open ruimte in Vlaanderen. Natuur en landbouw hebben dezelfde uitdaging: deze open ruimte vrijwaren.’, aldus Jos Ramaekers.

Bram Van Hecke, voorzitter van Groene Kring, benadrukte het belang van een duurzaam beleid dat rekening houdt met de toekomst van jonge boeren: ‘Jonge boeren staan te springen om het anders te doen. Geef ze perspectief en de begeleiding die ze vragen!’.

Valérie Vandenabeele (directeur Landelijk Vlaanderen) herkent dezelfde zorgen bij haar leden: ‘Net als Boerennatuur Vlaanderen vragen wij meer flexibiliteit en minder administratieve lasten. We willen graag samenwerken in een project over de toekomst van ons landbouwlandschap.’.

Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond & Landelijke Gilden, pleitte voor een haalbaar en realistisch beleid. ‘Waar andere partijen te vaak vanuit een onrealistisch perspectief voorstellen doen over de landbouwsector, gaat Boerennatuur Vlaanderen aan de slag om boeren samen te brengen en te zoeken hoe ecologische ingrepen te verzoenen zijn met een landbouwbedrijfsvoering. Dit is DE manier om het landbouwgebied verder te verduurzamen: samen met de landbouwers!’, aldus Lode Ceyssens.

Vlaams Minister van Landbouw, Jo Brouns, bemerkte tot slot: ‘Vier op de vijf landbouwers vinden het hun taak om aan het landschap, biodiversiteit en het milieu te werken. Dit is een sterk signaal.’.

Jos Depotter wint de allereerste ‘Koperen Kievit’-award

Ten slotte werd de allereerste ‘Koperen Kievit’-award uitgereikt. Deze award werd uitgereikt aan de meest boerennatuurlijke boer(in) van Vlaanderen. Het doel van de award is om de inspanningen van de Vlaamse land- en tuinbouwers omtrent landschap, biodiversiteit, bodem en water meer in de kijker te zetten bij het brede publiek en om collega-landbouwers te inspireren. Jos Depotter uit Koksijde ging met de hoofdvogel lopen.

Samen met zijn vrouw Els Beuselinck werkt Jos als akkerbouwer al meer dan tien jaar aan een goede bodemstructuur. Zo passen ze minimale grondbewerking toe, passen ze een directe inzaai van groenbedekkers toe bij het dorsen van de granen en zijn ze sinds dit jaar ook gestart met mechanische onkruidbestrijding. Ze hebben ook verschillende perceelsranden en faunavoedselgewassen en voorzien nestgelegenheid voor de torenvalk, kerkuil en steenuil. “Eerst en vooral bekijken we het economisch, maar het ecologische is mooi meegenomen. Ook in de toekomst gaan de boeren die willen blijven bestaan in de ecologische richting moeten kijken.”, aldus Jos.

Naast de award mocht Jos Depotter een bijenhotel, anderhalve kilo bloemenmengsel en een cheque van €2000 uitgereikt met steun van Werkers in ontvangst nemen, dewelke hij tevens zal delen met de andere genomineerden. Ook de andere vier genomineerden, Tom Nijs en Ann Geys, Stephanie Van Hove, Heidi Colman en Pascal Vanhoof, werden evenals in de bloemetjes gezet voor hun geweldige inspanningen voor de boerennatuur.
© Boerennatuur Vlaanderen
© Boerennatuur Vlaanderen

Met steun van