Eindrapport beheerovereenkomsten maaien met afvoer

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit

Gebied

Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant
Contactpersoon

Fien Verbruggen
0474 94 17 90
fientje.verbruggen
@boerennatuur.be

Voor heel wat beheerovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld kruidenrijke akkerranden, bloemenakker, faunaranden,… is het sinds 1 januari 2023 verplicht om deze te maaien met afvoer van het maaisel. Voor landbouwers die niet over de geschikte machines beschikken of geen afzet hebben voor het vrijgekomen maaisel, kan deze nieuwe beheervoorwaarde een struikelblok vormen om hun beheerovereenkomst te vernieuwen of een nieuwe af te sluiten. Hiervoor zetten we samen met VLM en Werkers een pilootproject op waarin landbouwers ontzorgd werden voor het maaien en afvoeren. De resultaten omtrent de rendabiliteit en praktische haalbaarheid van het maaien en afvoeren werden gebundeld in dit eindrapport.