BO maaien en afvoer

Thema

Biodiversiteit

Gebied

Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant

Status

Afgelopen
04/2023 - 12/2023

Projectomgeving

Coördinatieopdracht
Contactpersoon

Fien Verbruggen
0474 94 17 90
fientje.verbruggen
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Voor heel wat beheerovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld kruidenrijke akkerranden, bloemenakker, faunaranden,… is het sinds 1 januari 2023 verplicht om deze te maaien met afvoer van het maaisel. Voor landbouwers die niet over de geschikte machines beschikken of geen afzet hebben voor het vrijgekomen maaisel, kan deze nieuwe beheervoorwaarde een struikelblok vormen om hun beheerovereenkomst te vernieuwen of een nieuwe af te sluiten. Om landbouwers hierin te ondersteunen, werken VLM en Boerennatuur Vlaanderen samen in een pilootproject.

Lees meer

De nieuwe verplichting om het maaisel van beheerovereenkomsten (BO’s) af te voeren, is er niet zomaar gekomen. Door te maaien met afvoer worden nutriënten afgevoerd waardoor de bodem verschraalt. Deze verschraling houdt de groei van ongewenste soorten zoals brandnetel tegen en zorgt ervoor dat kruiden de kans krijgen om te groeien. Hoe meer kruiden in een BO, hoe meer insecten er voedsel vinden en hoe meer andere diersoorten aangetrokken worden. Kortom, hoe groter de biodiversiteit.

Voor landbouwers die niet over de geschikte machines beschikken om te maaien en het gras af te voeren of die geen afzet vinden voor het vrijgekomen maaisel, kan de nieuwe beheervoorwaarde een struikelblok vormen. Boerennatuur Vlaanderen zal daarom, in opdracht van VLM, landbouwers die dit wensen, volledig ontzorgen op het gedeelte maaien en afvoeren in hun beheerovereenkomst. Boerennatuur neemt de coördinatie op zich en zal met Werkers in Aanneming samenwerken om de maaiwerken uit te voeren.

Daarnaast worden ook enkele valorisatiemogelijkheden, zowel theoretisch als praktisch, uitgewerkt. Lokale verwerkingspistes zoals biogas en boerderijcompostering worden onderzocht, maar er wordt ook gekeken naar meer hoogwaardigere toepassingen zoals de verwerking tot isolatieplaten voor de bouw.

De eerste maaiwerken zullen begin juni uitgevoerd worden, het merendeel van de beheerovereenkomsten zullen in juli-augustus gemaaid worden en enkelen zullen een tweede keer in september/oktober. In september zal er een infomoment georganiseerd worden waarin de resultaten, ondervindingen en aanbevelingen rond valorisatie van het maaisel gedeeld worden.

Activiteiten

Infoavond BO’s maaien en afvoer – Heers – 28 september 2023

Infoavond BO’s maaien en afvoer – Tienen – 4 oktober 2023

Projectpartners

Met steun van