Ken je LEADER al?

Nieuws

Nieuwsberichten

Ken je LEADER al?

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem, Water

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Sven Defrijn
016 28 64 19
sven.defrijn
@boerennatuur.be

Ken je LEADER al?

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling binnen het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Landbouwers, lokale particulieren, ondernemingen en organisaties kunnen binnen dit programma projecten indienen die inspelen op lokale noden op het platteland.

Een Lokale ActieGroep (LAG) met vertegenwoordigers uit het Provinciebestuur, de gemeentebesturen, het middenveld en enkele geëngageerde burgers zetten hiervoor de krijtlijnen uit en beheren het subsidieprogramma.

In Vlaanderen zijn er voor de periode 2023-2027 15 LEADER-gebieden erkend en zijn er drie thema’s geselecteerd waarbinnen de projecten kunnen ingediend worden:

  • Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, en valorisatie van biomassaresten
  • Leefbare en levendige dorpen
  • Biodiversiteit en landschapskwaliteit

Van dergelijke projecten wordt ook verwacht dat ze een bottom-up aanpak hanteren, dat ze gebiedsgericht, geïntegreerd en innovatief zijn en focussen op de samenwerking tussen verschillende actoren.

Bekijk hieronder het overzicht van de verschillende projectoproepen en deadlines in de verschillende provincies en LEADER-gebieden voor 2024. Heb je zelf ideeën als landbouwer? Wil je graag met collega-landbouwers samenwerken rond bepaalde kansen, noden of thema’s in jouw streek? Dan kan je mogelijk beroep doen op de LEADER-subsidies.

Sluit je idee aan bij één van onze thema’s (biodiversiteit, landschap, bodem en water)? Neem dan zeker contact met ons op. Dan kunnen we samen de mogelijkheden bekijken om je idee verder vorm te geven.

De 15 LEADER-gebieden in Vlaanderen.

West-Vlaanderen

Deadline voor indiening in de 3 gebieden in West-Vlaanderen is 29 maart 2024.

Oost-Vlaanderen

Deadline voor het verplicht aanmelden van een projectidee (stap 1) in de 3 gebieden in Oost-Vlaanderen is 10 januari 2024. Deadline voor indiening van een project (stap 2) in de 3 gebieden in Oost-Vlaanderen is 8 maart 2024.

Vlaams-Brabant

Deadline voor indiening in Pajottenland is voor 20 maart 2024. Deadline voor indiening in Hageland is 21 maart 2024.

Antwerpen

Deadline voor het aanmelden van een projectidee in de 3 gebieden in Antwerpen is 4 maart of 2 september 2024. Deadline voor indienen van een projectaanvraag in de 3 gebieden in Antwerpen is 1 april of 1 oktober 2024.

Limburg

Deadline voor indiening in de 4 gebieden in Limburg is 16 april 2024.