Vier maal prijs in wedstrijd ‘Prima Plattelandsproject 2021’

Datum

Thema

Landschap, Bodem, Water

Gebied

Antwerpen, Limburg
Contactpersoon

Fleur van Lieshout
0477 33 44 62
fleur.van.lieshout
@boerennatuur.be

Op 10 december vond de prijsuitreiking van de wedstrijd ‘Prima Plattelandsproject 2021’ plaats die werd georganiseerd door Vlaams Ruraal Netwerk. Drie projecten van Boerennatuur Vlaanderen werden genomineerd voor de categorieën ‘innovatie in de landbouw’, ‘inzetten op milieu’ en ‘inzetten op klimaat’. En jawel hoor, alle drie de projecten kwamen als winnaar uit de bus in hun categorieën. Bovendien won {beek.boer.bodem} ook de publiekprijs. Vier maal prijs dus! 

Winnaar thema ‘innovatie in de landbouw’: Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie

PDPO III-maatregel: LEADER
Locatie: Provincie Limburg
Projectpromotor: Bodemkundige Dienst van België vzw

“De voorbije jaren werd de landbouwsector geconfronteerd met lange en intense periodes van droogte. De vraag naar water is erg groot, terwijl onze natuurlijke waterbronnen onder druk staan. Aquafin zuivert jaarlijks 800 miljoen m³ huishoudelijk afvalwater tot beekwaterkwaliteit. Dat is een enorme hoeveelheid die na zuivering in het oppervlaktewater wordt geloosd maar eigenlijk veel potentieel heeft als alternatieve waterbron. Als Vlaanderen wil evolueren naar een duurzaam watersysteem, is hergebruik van gezuiverd afvalwater essentieel. In dit project wordt dan ook onderzocht of gezuiverd afvalwater via ondergrondse infiltratie kan worden ingezet in de landbouw, hetgeen een primeur is in Vlaanderen.”

Winnaar thema ‘inzetten op milieu’: Landschapsboeren in Haspengouw en Voeren

PDPO III-maatregel: Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
Locatie:
 Provincie Limburg
Projectpromotor:
 Boerennatuur Vlaanderen vzw

“Door de integrale aanpak van dit project wordt er over de grenzen van beleidsdomeinen en sectoren heen gezocht naar synergiën: tussen landbouw, natuur en erfgoed, landschap en economie. Voor het beheren van kleine landschapselementen (KLE’s) en andere natuurelementen/terreinen in het agrarisch gebied hebben we telkens de juiste uitvoerder proberen te vinden. Zeer vaak hebben wij deze elementen kunnen linken met landbouwers om zo de werken te verduurzamen en een relatie te creëren tussen de landbouwer en het natuurelement. Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren heeft zich ook sterk ingezet voor het onderhoud en herinrichting van meerdere kamsalamanderpoelen in het gebied Alken, Wellen en Kortessem.”

Winnaar thema ‘inzetten op klimaat’ én winnaar van de publieksprijs: {beek.boer.bodem}

PDPO III-maatregel: Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
Locatie: Herentals, Lille, Kasterlee en Vorselaar in de provincie Antwerpen
Projectpromotor: Boerennatuur Vlaanderen vzw

“De landbouw krijgt klappen door een veranderend klimaat. Langdurige periodes van droogte, maar ook wateroverlast op landbouwgronden in valleigebieden maken duidelijk dat het evenwicht tussen landbouw, water en natuur zoek is en dient hersteld te worden. In het afstroomgebied van de Aa werken we met een gebiedscoalitie aan deze uitdaging door in te zetten op een menu aan maatregelen voor maximale lokale waterbuffering en het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit. Dit project speelt in op de huidige noden van het gebied (omgeving/maatschappij) door bij te dragen aan een klimaatrobuuste landbouw via innovatieve maatregelen.”

Benieuwd naar de andere projecten die met de prijzen mochten gaan lopen? Bekijk het hier!

Met steun van