{beek.boer.bodem}

Thema

Bodem, Water

Gebied

Antwerpen

Status

Actief
01/01/2019 - 31/12/2024

Projectomgeving

PDPO-Omgevingskwaliteit, Water-Land-Schap en Blue Deal
Contactpersoon

Leen Vervoort
0496 40 60 66
leen.vervoort
@boerennatuur.be

Doelstellingen

{beek.boer.bodem} wil in het afstroomgebied van de Aa (Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar) inzetten op maatregelen die het overstromingsrisico reduceren, de waterkwaliteit verbeteren en landbouwbedrijven klimaatrobuuster maken. Onder andere het zeer natte jaar 2016 en de droogte in 2017, 2018 en 2019 maken duidelijk dat het nu tijd is om deze uitdagingen aan te gaan.

{beek.boer.bodem} inspireert, sensibiliseert en begeleidt landbouwers en natuurbeheerders om op vrijwillige basis stuwtjes te plaatsen in de perceelsgrachten, te experimenteren met andere gewassen, grachten op een andere manier te ruimen,… Bij het realiseren van deze maatregelen blijft een economisch leefbare landbouw behouden en wordt het landschap versterkt. Kortom, maatregelen die het evenwicht tussen landbouw en water verbeteren.

Lees meer
ALGEMENE MAATREGELEN
 • Aanvoer van koolstofrijke materialen
 • Fyteauscan
 • Gewasrotatie met alternatieve teelten
 • Groenbedekkers
 • Teeltvrije zone met graskruidmengsel
 • Organischestofgehalte monitoren
 • Perceelsranden
MAATREGELEN OP DROOGTEGEVOELIGE GRONDEN
 • Agrarisch stuwpeilbeheer in perceelsgrachten
 • Kruidenrijk grasland
 • Omvorming naar peilgestuurde drainage
MAATREGELEN OP NATTE GRONDEN
 • Herstel van perceelsgrachten
 • Grasland in rotatie, kruidenrijker
 • Natuurvriendelijke oever

De uitvoering op het terrein wordt gesteund door het landinrichtingsproject Water-Land-Schap, zodat maatregelen deels vergoed kunnen worden. Dit budget is wel beperkt per maatregel, dus wie eerst komt, eerst maalt! Laat van je horen bij interesse om gerichte maatregel(en) te nemen op eigen bedrijf.

Jullie realisaties met {beek.boer.bodem}

{beek.boer.bodem} heeft de afgelopen jaren op meerdere landbouwbedrijven in de vallei van de Aa heel wat expertise opgebouwd, waarmee jij je voordeel doet. Samen zorgden we voor: 

 • 9 nieuwe stuwtjes  
 • 4 herstelde stuwtjes 
 • 3,2 ha peilgestuurde drainage 
 • 30 ha met houtsnippers ingewerkt 
 • > 25 ha met klimaatrobuuste teelten (sorghum, mais-staakboon, hennep, mosterd) 
 • 3,05 ha kruidenrijke grasbufferstrook op maat 
 • 195 lm natuurvriendelijke oever 
 • 1,1 ha aan infiltratiespot  

Op vraag én op maat van de betrokken landbouwers, zorgden Boerennatuur Vlaanderen en de Hooibeekhoeve daarbij voor de nodige informatie, begeleiding en/of ondersteuning.  

Ook interesse in de {beek.boer.bodem}-maatregelen? Lees de brochure of contacteer ons via leen.vervoort@boerennatuur.be (water en bodem) of an.schellekens@provincieantwerpen.be (teelten en bodem). 

Voorstellingsfilmpje {beek.boer.bodem}

Oproep!

In het afstroomgebied van de Aa kan jij als landbouwer of terreinbeheerder tot eind februari 2022 bij {beek.boer.bodem} je aanmelden voor een vergoeding van volgende klimaatmaatregelen:

Je leest meer in deze digitale folder.

Elk landbouwperceel binnen het werkingsgebied van {beek.boer.bodem} komt in aanmerking voor de vergoedingen. Je kan meerdere percelen inschrijven.

Inschrijven is noodzakelijk via dit formulier.

LET OP: Het aanbod is beperkt!
Voldoen aan de voorwaarden én volgorde van inschrijven geven samen de doorslag.

Demo-markt Klimaatboeren – 15 oktober 2021

In de vallei van de Kleine Nete kun je je op vele manieren inzetten voor een klimaatrobuuste landbouw en natuur. Tijdens de demo-markt Klimaatboeren van {beek.boer.bodem} ontdek je een heel menu aan maatregelen.

Boerennaturen webinar: Van houtkant tot in de bodem

Beheer je teeltvrije meter langs een waterloop

{Beek.Boer.Bodem} geeft landbouwers in Lille, Vorselaar, Kasterlee en Herentals de kans om met een gespecialiseerde machine hun randen te maaien.  Ben je geïnteresseerd? Laat dan zeker je gegevens achter.

Boerennaturen webinar: Water op peil – de stuw

Laat je sorghum ontleden op voederwaarde

Foto’s

Projectpartners

Boerennatuur (promotor), Hooibeekhoeve, Boerenbond (copromotoren), ABS, ANB, Departement Omgeving, Dienst Integraal Waterbeleid, Natuurpunt, Pidpa, Provincie Antwerpen, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, VLM, Herentals, Kasterlee, Lille, Vorselaar

Met steun van

Met steun van ELFPO