{beek.boer.bodem}

Thema

Bodem, Water

Gebied

Antwerpen

Status

Actief
01/01/2019 - 30/06/2021

Projectomgeving

PDPO-Omgevingskwaliteit
Contactpersoon

Leen Vervoort
0496 40 60 66
leen.vervoort
@boerennatuur.be

Doelstellingen

{beek.boer.bodem} wil in het afstroomgebied van de Aa (Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar) inzetten op maatregelen die het overstromingsrisico reduceren, de waterkwaliteit verbeteren en landbouwbedrijven klimaatrobuuster maken. Onder andere het zeer natte jaar 2016 en de droogte in 2017, 2018 en 2019 maken duidelijk dat het nu tijd is om deze uitdagingen aan te gaan.

{beek.boer.bodem} inspireert, sensibiliseert en begeleidt landbouwers en natuurbeheerders om op vrijwillige basis stuwtjes te plaatsen in de perceelsgrachten, te experimenteren met andere gewassen, grachten op een andere manier te ruimen,… Bij het realiseren van deze maatregelen blijft een economisch leefbare landbouw behouden en wordt het landschap versterkt. Kortom, maatregelen die het evenwicht tussen landbouw en water verbeteren.

Lees meer
ALGEMENE MAATREGELEN
 • Aanvoer van koolstofrijke materialen
 • Fyteauscan
 • Gewasrotatie met alternatieve teelten
 • Groenbedekkers
 • Teeltvrije zone met graskruidmengsel
 • Organischestofgehalte monitoren
 • Perceelsranden
MAATREGELEN OP DROOGTEGEVOELIGE GRONDEN
 • Agrarisch stuwpeilbeheer in perceelsgrachten
 • Kruidenrijk grasland
 • Omvorming naar peilgestuurde drainage
MAATREGELEN OP NATTE GRONDEN
 • Herstel van perceelsgrachten
 • Grasland in rotatie, kruidenrijker
 • Natuurvriendelijke oever

De uitvoering op het terrein wordt gesteund door het landinrichtingsproject Water-Land-Schap, zodat maatregelen deels vergoed kunnen worden. Dit budget is wel beperkt per maatregel, dus wie eerst komt, eerst maalt! Laat van je horen bij interesse om gerichte maatregel(en) te nemen op eigen bedrijf.

Laat je sorghum ontleden op voederwaarde

Foto’s

Projectpartners

Boerennatuur (promotor), Hooibeekhoeve, Boerenbond (copromotoren), ABS, ANB, Departement Omgeving, Dienst Integraal Waterbeleid, Natuurpunt, Pidpa, Provincie Antwerpen, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, VLM, Herentals, Kasterlee, Lille, Vorselaar

Met steun van

Met steun van ELFPO

Menu