Asse

Agrobeheergroepen

Asse

Oprichting

2014

Thema

Landschap, Biodiversiteit

Gebied

Asse ,
Vlaams-Brabant
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

In de ruilverkaveling Bollebeek (2002) werden meerdere houtkanten aangelegd en versterkt. Die houtkanten liggen langs wegen, maar ook tussen minder toegankelijke wandelwegen en aanpalende akkers en zelfs in het midden van de akkers. Dit maakte het voor de gemeente, verantwoordelijk voor het beheer, niet makkelijk om het onderhoud op te nemen. Naarmate de bomen en struiken uitgroeiden, kreeg de gemeente meer en meer klachten van landbouwers. De houtkanten raakten achterstallig beheerd en zagen er niet meer uit zoals bedoeld in de ruilverkaveling.

Landbouwers zijn een van de belangrijkste gebruikers en beheerders van de open ruimte in Vlaanderen, ook in de gemeente Asse is dit niet anders. De gemeente, die de beheerwerken niet zelf kon uitvoeren, vond een samenwerking met Boerennatuur Vlaanderen, een vzw die samen met landbouwers werk wil maken van landschap en natuur. In 2014 werd zo de agrobeheergroep Asse opgericht; een agrobeheergroep (ABG) is een samenwerkingsverband van lokale landbouwers, in dit geval rond het beheer van houtige landschappelijke elementen. Op deze manier krijgen de landbouwers zelf de mogelijkheid om het onderhoud mee te organiseren en worden ze vergoed voor het geleverde werk.

In 2018 werd in Asse ook het LOB (loket onderhoud buitengebied) opgericht. Het LOB is een samenwerking van de gemeente, het Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Kiemkracht en Boerennatuur Vlaanderen rond een efficiënter landschapsbeheer.

Intussen is het achterstallige beheer weggewerkt, komen we meer in regulier beheer en werd het werkingsgebied uitgebreid naar heel de gemeente.

Naast het beheer van houtige landschapselementen wordt de ABG ook ingeschakeld voor het inzaaien van 12 perceeltjes met een specifiek mengsel voor akkervogels.