Boerennaturen: Kom (opnieuw) enkele uren turen in de boerennatuur

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem, Water

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Fien Verbruggen
0474 94 17 90
fientje.verbruggen
@boerennatuur.be

Boerennatuur Vlaanderen organiseert opnieuw gratis online sessies over boeiende thema’s met als geelgroenblauwe draad ‘Landbouw & Natuur’. We gaan voluit voor praktijkgerichte sessies, zodat je er zelf mee aan de slag kan. Kies je sessies uit, schrijf je in en zet het met stip in je agenda.

Telkens van 20u tot 21u

Inschrijven is gratis, maar wel verplicht. De dag voor de webinar ontvang je een link om te kunnen deelnemen aan de sessie via Teams.

Eén jaar praktijkervaring met NPI 2.0: wat hebben we geleerd?

Donderdag 15 december 2022

Sinds juli 2021 ging Boerennatuur Vlaanderen de boer op met de vernieuwde NPI-regeling. Als partner of promotor binnen vijf demoprojecten kregen we vragen uit alle hoeken van Vlaanderen, trokken het veld op en zagen hoe theorie en praktijk al dan niet overeenkwamen. We delen in deze webinar onze ervaringen, duiden op aandachtspunten die kwamen bovendrijven en lichten een voorzichtig tipje van de sluier op richting suggesties en aanpassingen voor 2023. Van erosie over biodiversiteit tot landschap en water, we gaan breed en focussen vooral op de maatregelen waarbinnen Boerennatuur Vlaanderen van dienst kan zijn. 

Spreker: Maaike De Ridder (Boerennatuur Vlaanderen)

Beestige boerennatuur

Donderdag 19 januari 2023

Dat we landbouwers begeleiden in het beheer van hun kleine landschapselementenhet plaatsen van stuwtjes, het aanleggen van bloemenranden, … is natuurlijk al lang gewetenNet als de voor– en nadelen die ze voor de landbouwer meebrengen. Maar welke diersoorten profiteren nu eigenlijk van agrarisch landschap- en natuurbeheer? De ingekorven vleermuis die KLE’s gebruikt als navigator, de patrijs die van bloemenblokken zijn thuis maakt, de kamsalamander die poelen gebruikt om zijn nageslacht te verzekeren,  We laten je kennismaken met enkele diersoorten die baat hebben bij de maatregelen die landbouwers implementeren. 

Spreker: Fien Verbruggen (Boerennatuur Vlaanderen)

Aan de slag met functionele bloemenranden

Donderdag 2 februari 2023

Een goede bloemenrand trekt veel nuttige insecten aan, onder andere natuurlijke vijanden die plagen kunnen bestrijden in de aanpalende landbouwgewassen. Deze nuttige en gratis dienst van de natuur noemen we functionele agrobiodiversiteit of FAB.  

Hiermee zijn we de voorbije jaren ook aan de slag gegaan in het project FABulous Farmers. De randen die we bij landbouwers in het Pajottenland en de Merode inzaaiden werden elke zomers gemonitord door HOGENT en Biobest. Ze telden het aantal nuttige insecten, de plaagdruk in de gewassen en de interactie tussen beiden. Nu al die beestjes opgeteld zijn, hebben we heel wat interessante resultaten die we graag met jullie delen in deze webinar. Ook geven we graag uitleg over hoe je nu ook zelf zo efficiënt mogelijk kan monitoren in je gewassen. 

Sprekers: Boerennatuur Vlaanderen, Biobest, HOGENT

Op weg met het nieuwe GLB

Donderdag 2 maart 2023

Ecoregelingenagromilieuklimaatmaatregelen, beheerovereenkomsten en NPI’s Het GLB rijkt naast heel wat verplichte ook redelijk wat vrijwillige vergroeningsmaatregelen aan. Maar zie je het bos nog doorheen al die bomenIn deze webinar gaan we samen met jou op zoek naar de opportuniteiten die het GLB biedt om verder met boerennatuur aan de slag te gaan op je bedrijf. 

Spreker: Jerome Rops (Boerennatuur Vlaanderen)

Met steun van