Bouwen aan een betere bodem

Thema

Bodem

Gebied

Limburg

Status

Actief
01/06/2022 - 30/06/2024

Projectomgeving

LEADER
Contactpersoon

Jerome Rops
0470 22 64 73
jerome.rops
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Met het aanleggen van verschillende demoplatformen en het verspreiden van kennis willen we landbouwers sensibiliseren, informeren en een houvast bieden bij technieken die hun helpen in het verbeteren van hun landbouwgronden. Het demonstratieve luik is verdeeld in drie bodemverbeterende technieken. Deze drie technieken worden aan landbouwers gedemonstreerd, net als de bevindingen naar bodemkwaliteit.

De drie technieken worden onderverdeeld in:

  1. Bodemverbetering aan de hand van groenbedekkers/vanggewassen
  2. Bodemverbetering aan de hand van bodembewerkingen
  3. bodemverbetering aan de hand van houtsnippers

Door de verschillende technieken zullen er ieder projectjaar diverse demomomenten georganiseerd worden door de partners. Er zal zo ook specifieke als brede informatie verspreid worden door de partners op diverse media.

Daarnaast hebben we ook voor ogen om vijftien landbouwers binnen het projectgebied te ondersteunen in het verhogen van het koolstofgehalte in hun percelen, o.a. via het toedienen van houtsnippers.

Foto’s

© Boerennatuur Vlaanderen
© Boerennatuur Vlaanderen

Realisaties

Partners

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo