Drempels tegen droogte

Thema

Water

Gebied

Antwerpen

Status

Actief
01/01/2022 - 30/06/2023

Projectomgeving

LEADER MarkAante Kempen +
Contactpersoon

Koen Verellen
+32 472 58 51 45
koen.verellen
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Regionaal Landschap De Voorkempen zet zich samen met de stad Hoogstraten, Watering De Beneden Mark en Boerennatuur Vlaanderen in om kleinschalige maatregelen bij landbouwers te nemen rond waterretentie en -conservering. Met dit project willen we land- en tuinbouwers in Hoogstraten informeren over en vertrouwen geven in droogtemaatregelen. 

Land- en tuinbouwers kunnen via ons beroep doen op maatregelen op hun percelen om water beter vast te houden. De ingrepen gaan van stuwtjes op kleine sloten over grachten rond percelen, overstortraamwerken tot duikerafsluiters en kleinschalige dammen. Dat zijn allemaal middelen om hemelwater meer tijd te geven om in te trekken in de bodem. Dat leidt tot een hogere grondwatertafel en een grotere buffercapaciteit tijdens droge zomers. De maatregelen worden financieel ondersteund binnen het project. 

Realisaties

Projectpartners

Foto’s

Met steun van