Boerenborrel water~bodem

Nieuws

Activiteiten

Boerenborrel water~bodem

Datum

Thema

Bodem, Water

Gebied

Herentals ,
Antwerpen
Contactpersoon

Leen Vervoort
0496 40 60 66
leen.vervoort
@boerennatuur.be

Wanneer?
Vrijdag 2 februari 2024
13u – 16u

Waar?
Parochiezaal Morkhoven
Goorstraat 1,
2200 Herentals

Toegang?
Gratis, inschrijven verplicht
via deze link

Hoe wapen je je als landbouwer tegen periodes van lange droogte en dan weer intense neerslag? Op welke manier spelen de Vlaamse en provinciale waterloopbeheerder een rol in dit veranderende landschap?

Water vasthouden op je eigen bodem

De waterhuishouding op je veld is belangrijk voor een goede opbrengst. Een hoog organische stofgehalte is onderdeel van een goede bodemkwaliteit en zorgt ervoor dat water beter wordt opgenomen en vastgehouden. Gebruik van organische mestsoorten kan je hierbij helpen. Ook de teeltkeuze is belangrijk, zowel naar opbouw van organische stof als naar droogtegevoeligheid. Hooibeekhoeve geeft een toelichting met de meest recente onderzoeksresultaten.

Beheer waterlopen

Het waterbeheer is volop in beweging. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Dienst Integraal Waterbeleid (DIW) staan in voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van eerste (VMM) en tweede categorie (DIW). Ze geven tijdens deze bijeenkomst een update over hun onderhoudswerken zoals kruidruimingen en herstellingswerken.
Wil je hierover meer weten? Kom dan naar onze boerenborrel en ga in gesprek met de sprekers. We staan klaar voor begeleiding van perceelsgebonden maatregelen op je bedrijf.

Programma

  • 13u Welkom
  • 13u15 Water vasthouden op eigen bodem (Hooibeekhoeve)
  • 14u Beheer waterlopen (VMM/DIW)
Inschrijven is gewenst omwille van praktische organisatie en kan via deze link of via de contactgegevens links op deze pagina. Kan je niet aanwezig zijn, maar blijf je graag op de hoogte? Schrijf je dan ook in via bovenstaande link en kruis het voorziene vakje aan.

Met steun van