Energieke houtkanten – De logistiek

Datum

Thema

Landschap

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Deze brochure beschrijft de ervaringen die binnen het TWECOM project zijn opgedaan met het oogsten van houtkanten. Er zijn experimenten uitgevoerd door het Organic Research Centre in het Verenigd Koninkrijk, door Inagro in WestVlaanderen en door het agrobeheercentrum (ABC Eco²) in Limburg. We zijn de uitdaging aangegaan om de logistiek van de volledige oogsttrein, van het vellen de bomen over een snipper-stockageplaats tot een brandende houtsnipperketel, te optimaliseren. Voor iedere stap dien je de juiste keuze van machine te maken, aangepast aan het type houtkant, de schaal waarop je gaat oogsten en het soort houtsnipperketels waar je voor gaat produceren.

We starten de brochure dan ook met een beschrijving van de machines en technieken die men kan gebruiken om houtsnippers voor energie te produceren uit houtkanten. Er is in de literatuur al heel wat kennis beschikbaar over het gebruik van houtige biomassa voor energieproductie. De meeste ervaring is opgedaan in bossen. De omstandigheden in houtkanten verschillen echter aanzienlijk van deze in een bos. Zowel de groeiomstandigheden van de bomen (meer beschikbaar licht en meer zijtakken), de dichtheid (een lager aantal bomen per hectare), de oogstomstandigheden (meer wegen maar ook meer obstakels), als de biodiversiteitsrol die de houtkanten kunnen spelen, verschillen van een bos.

Vervolgens gaan we in op de machine-keuzes die gemaakt zijn in Bocholt en worden de eerste ervaringen met het werken met deze machines besproken. Ter vergelijking wordt hier een case uit West-Vlaanderen besproken. Tot slot wordt er kort ingegaan op de nazorg van de houtkanten.

Met steun van

Met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. www.vlaanderen.be/pdpo