Thema

Landschap

Gebied

Oost-Vlaanderen

Status

Afgelopen
01/01/2017 - 31/12/2019

Projectomgeving

Leader Meetjesland
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Doelstellingen

In het Meetjesland is hout al eeuwenlang belangrijk, het aanwezige landschap is hier getuige van. Rond elk perceel was opgaand hout, al dan niet langs een gracht, dat gebruikt werd als brandhout, constructiehout, veekering, windscherm, … Het had m.a.w. een belangrijke waarde, economisch en ecologisch. Tegenwoordig is de economische waarde verloren gegaan door onze bouwhonger, evoluties binnen de landbouw, fossiele brandstoffen, …

Met het LEADER-project ‘Hout=Goud’ willen we de economische waarde van hout opnieuw in de kijker zetten. Samen met het Regionaal Landschap Meetjesland willen we de aanwezige houtkanten terug in regulier beheer brengen, houtkanten herstellen of nieuwe houtkanten creëren en de eigenaars van houtkanten een afzetmarkt bieden voor het hout dat geoogst wordt.

Lees meer

Projectpartners

Regionaal Landschap Meetjesland (promotor), Boerennatuur (copromotor)

Foto’s

SAM_1024
20180904_140704
DSC_0061

Realisaties

Omdat het een verhaal is van de kip of het ei, werd er in dit project voor gekozen om alvast de aanbodzijde van houtige biomassa en de leveringscapaciteit van het lokale landschap uit te werken voor enkele heel concrete cases. Deze brochure is gericht aan alle geïnteresseerden en lokale overheden die gelijkaardige projecten op poten willen zetten of de transitie naar meer groene energie willen maken.

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo