Datum

Thema

Landschap

Gebied

Oost-Vlaanderen
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Deze slotbrochure kwam tot stand door een samenwerking van Regionaal Landschap Meetjesland en Agrobeheercentrum Eco² in kader van het PDPO-project “Hout=Goud”.Omdat het een verhaal is van de kip of het ei, werd er in dit project voor gekozen om alvast de aanbodzijde van houtige biomassa en de leveringscapaciteit van het lokale landschap uit te werken voor enkele heel concrete cases. Deze brochure is gericht aan alle geïnteresseerden en lokale overheden die gelijkaardige projecten op poten willen zetten of de transitie naar meer groene energie willen maken.

Met steun van

Met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. www.vlaanderen.be/pdpo