Klimaatrobuuste landbouw door stuwen

Thema

Water

Gebied

Oost-Vlaanderen

Status

Actief
01/01/2023 - 30/06/2025

Projectomgeving

Oost-Vlaams Plattelands Project
Contactpersoon

Maarten Raman
0473 22 40 65
maarten.raman
@boerennatuur.be

Doelstellingen

De droogte van de afgelopen jaren maar ook de recente overstromingen tonen duidelijk aan dat we het landschap klimaatrobuuster moeten maken. Door toepassing van stuwen in waterlopen wordt het water maximaal op de akkers vastgehouden en wordt infiltratie bevorderd. Hierdoor wordt enerzijds aanvulling van grondwatervoorraden mogelijk gemaakt en worden anderzijds overstromingen met water en of modder in afwaartse gebieden voorkomen. Om dit te realiseren zal het PCG samen met Boerennatuur Vlaanderen de impact van een stuw op de omgeving trachten te kwantificeren en landbouwers begeleiden bij de aanvraag, plaatsing en beheer van hun stuw. Dit moet leiden tot een integraler waterbeleid in Oost-Vlaanderen waar zowel de landbouw, natuur en maatschappij voordeel uit halen.

Lees meer

Omdat stuwen water langer vasthouden, betekent dat minder verdroging wat een positieve impact heeft op de landbouwgewassen én op de biodiversiteit. Dit alles moet leiden tot een integraler waterbeleid in Oost-Vlaanderen waar zowel de landbouwsector als natuur en de plattelandsbewoner baat bij zullen hebben. Om de impact van een stuw hard te maken, willen we dit kwantificeren met concrete cijfers. We zullen 2-3 bestaande stuwen onderzoeken verspreid over Sint-Gillis-Waas, Stekene en Kruibeke. Dit zullen piloten zijn die in de kijker zullen worden gezet als voorbeeld voor andere plaatsen. Het doel hierbij is om 10 landbouwers te begeleiden bij de aanvraag en realisatie van nieuwe stuwen. Als rode draad willen we inzetten op de haarvaten van waterlopen, aangezien hier een grote win te realiseren is in het ophouden van water als antwoord op de toenemende kans op droogte én wateroverlast stroomafwaarts.

Concrete acties:

  1. Kwantificeren van het effect van stuwen op waterinfiltratie en het debiet in de verdere waterloop in de regio’s Stekene, Sint-Gillis-Waas en Kruibeke.
  2. Afsprakenkader en draagvlak omtrent aanleg en beheer van stuwen creëren, wat essentieel is om te komen tot duurzame realisaties op het terrein.
  3. Kennis verspreiden naar alle belanghebbenden zoals landbouwers, landbouworganisaties en waterbeheerders.
  4. Begeleiding van landbouwers bij hun dossiers met betrekking tot NPI en bij de realisaties van de stuwen

Projectpartners

Foto’s

Met steun van

Plattelandsproject PDPO ‘Klimaatrobuuste landbouw door stuwen” met de steun van ELFPO (OVL22/SW/04)