Klimaatslim Pajots boerenlandschap

Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem, Water

Gebied

Roosdaal ,
Vlaams-Brabant
Contactpersoon

Maaike De Ridder
+32 476 33 30 53
maaike.de.ridder
@boerennatuur.be

Wanneer?
Donderdag 9 juni 2022
19u – 22u30

Waar?
Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch
Molenstraat 26
1760 Roosdaal

Toegang?
Gratis
Inschrijven via diana.goris@boerenbond.be tot en met 5 juni 2022

Op zoek naar concrete informatie en inspiratie over hoe je als Pajotse land- of tuinbouwer kan inspelen op de maatschappelijke uitdagingen? Welke rol kan jij opnemen, alleen of in samenwerking met collega-landbouwers of samen met andere actoren uit de streek? We gidsen je tijdens deze avondsessie door tal van opties zodat je zicht krijgt op wat mogelijk is voor jou én het Pajottenland.

Green Deal, Farm to Fork, Blue Deal, GLB na 2022, eiwittransitie, circulaire economie, koolstoflandbouw, energieboer, water- en landschapsbeheerder, boer en natuur, boer en toerisme, erfgoed… De klimaatverandering en natuurdoelstellingen zetten heel wat in beweging. Zowel vanuit Europa als dichter bij huis scherpt de regelgeving aan en groeien de verwachtingen. Men zoekt de oplossing vaak in de open ruimte, jullie werkplek.

Zowel bij Boerenbond als bij Boerennatuur Vlaanderen werken heel wat consulenten op bovenstaande thema’s. Zij delen tijdens deze inspiratieavond hun inzichten en wijzen op de mogelijkheden voor de toekomst. En zij horen natuurlijk ook graag jullie ervaringen en inzichten om al die theorie met jullie praktijk te matchen.

PROGRAMMA

 • 19u   Kijk op de praktijk
  • Bezoek biomassaketel op Peerenbosch
  • Demo van enkele Niet-Productieve Investeringen (NPI’s) zoals bijenhotels en nestkasten
  • Eerste Hulp bij het E-Loket: Boerennatuur helpt je met het aanvragen van NPI’s via het e-loket
 • 19u30   Welkom aan de toog
 • 20u   Klimaatslim Pajots boerenlandschap: dit zit er in voor jou
  • Inspiratiesessie door consulenten van Boerenbond en Boerennatuur rond water, hernieuwbare energie, NPI’s, landschapsbeheer…
  • Aansluitend tijd om samen in discussie te gaan of vragen te stellen rond haalbaarheid op jouw bedrijf en/of binnen het Pajottenland.
 • 22u30   Laatste rondje aan de toog

Inhoudelijk wordt de info- en inspiratiedag ingevuld door volgende partners, gelinkt aan verscheidene projecten waaronder ‘Samen investeren in meer Boerennatuur’

Deze info- en inspiratiedag vertrekt vanuit projectwerking en wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van volgende instellingen

www.vlaanderen.be/pdpo en https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries